Nyheter

Tävlingsvinst till LINK arkitektur för världens bästa skola när det regnar

Världens bästa skola när det regnar, LINK arkitektur

Tävlingsvinst till LINK arkitektur för världens bästa skola när det regnar

2018-11-29

Göteborgs Stad har utsett LINK arkitektur som vinnare i tävlingen om en ny grundskola i Torslanda. Ett svensk-norskt team med arkitekter och landskapsarkitekter sattes samman för att skapa världens bästa skola när det regnar med just vattnet som en tydlig pedagogisk roll. Som ett av tre prekvalificerade tävlingsteam valdes LINK arkitektur ut som vinnare i arkitekttävlingen. Samtidigt har kontoret nyligen invigt två nya skolor i Västsverige – och fler är på gång.

– Att utforma skolor för våra barn är något av det viktigaste vi gör som arkitekter. De läromiljöer vi skapar ska vara trygga, stimulerande och hälsosamma. Därför lägger vi stor tonvikt på gestaltning och materialval i både ute- och inomhusmiljön samtidigt som vi säkerställer att byggnaden ger de bästa förutsättningarna för lärande och trygghet, säger John Lydholm, vd på LINK arkitektur.

Torslandaskolan – världens bästa skola när det regnar

I Torslanda, strax utanför Göteborg, regnar det varannan dag under skolåret. Det har LINK arkitekturs svenska och norska landskapsarkitekter och arkitekter tagit fasta på och sett som en stor tillgång. Här har de skapat en trygg, lekfull och lärorik skolmiljö som framhäver vattnets naturliga kretslopp, dess kraft och betydelse. Regnvattnet samlas i en anlagd dagvattenflod mitt på skolgården för att sedan mynna ut i ett floddelta. Öppnings- och stängningsbara slussar och en effektfull regngardin uppmuntrar till lek och lärande. Med stor hänsyn till platsen har LINK arkitektur skapat världens bästa skola när det regnar.

Inför Göteborgs stads 400-årsjubileum med temat ”Världens bästa stad när det regnar” ville Göteborgs grundskolförvaltning ta fasta på de klimatförändringar som vi står inför och som våra barn kommer att möta under sin livstid. Vattnet, som starkt element i skolmiljön, syftar till att öka kunskaperna kring klimatförändringar i allmänhet och vatten i synnerhet. Att barnen, på ett lekfullt sätt, lär sig om kraftiga regn, översvämningar och infiltration har varit ledord i projektet.

Göteborgs Stad bjöd in till en arkitekttävling om en ny skola i Torslanda för ca 600 barn i årskurs F-6 inklusive särskola. Nio kontor anmälde sitt intresse varav tre, LINK arkitektur, Norconsult och Liljewall Arkitekter, kvalificerade sig till tävlingen. Slutligen utsågs alltså LINK arkitektur till vinnare.

Ur Göteborgs stads motivering:
Förslaget är genomarbetat och gör avstamp i platsen med en byggnad som signalerar småskalighet trots sin relativa storlek. Utemiljön är förslagets styrka. Den är välstuderad utifrån olika förutsättningar såsom flöden, årstider, och ålderskategorier (…) Förslaget utnyttjar möjligheten att behålla vattnet på tomten, vilket gör Torslandaskolan till världens bästa skola när det regnar.

Ytterligare insteg i Västsverige

I tillägg till tävlingsvinsten i Göteborg gör arkitektkontoret fortsatta insteg inom skolsektorn i västra Sverige. När Lidköping satsar på att rusta upp ett flertal skolor har LINK arkitektur valts ut i en strategisk partnering med Lidköpings kommun och Skanska. Dessutom har grundskolorna Sjölunda skola och Majåkerskolan i Lidköping invigts under det gångna året, så att omkring 900 barn nu har nya skolor att möta skoldagen i.

Kontaktperson

Anna Espling Rolf
Ansvarig för vårdarkitektur, Arkitekt SAR/MSA
Mob:
+46 10 479 99 01
anna.rolf@linkarkitektur.se