Nyheter

Norsk-svenskt samarbete i helt ny psykiatribyggnad

Levanger psykiatri, LINK arkitektur (Hundven-Clements Photography)

Norsk-svenskt samarbete i helt ny psykiatribyggnad

2018-11-21

I september öppnade en helt ny psykiatrisk klinik i Levanger utanför Trondheim. Den allra senaste evidensbaserade forskningen, avancerad BIM-användning samt erfarenheter och kompetens från både svensk och norsk vårdarkitektur har bidragit till projektets framgång.

Det norska Psykiatrilöftet är ett handlingsprogram som sedan tio år syftat till att förbättra och modernisera den psykiatriska vården. Bland annat har mångmiljardbelopp satsats på nya vårdbyggnader utifrån senaste teknik och forskningsbaserad erfarenhet.

I höst invigs en ny psykiatrisk klinik i Levanger utanför Trondheim som är en del i Psykiatrilöftet, och den har även fått sitt namn efter handlingsprogrammet. Med den nya byggnaden samlas all psykiatrisk behandling samt missbruk i samma område inom sjukhuset.

Senaste forskningen

LINK arkitektur står bakom gestaltning, inredning, vård, Building information Modeling, BIM, och landskapsarkitektur. Specialister från Norge, Sverige och Danmark har samarbetat och bidragit i projektet. Anna Espling Rolf är arkitekt på LINK arkitektur i Stockholm och har vårdbyggnation som sin specialitet. Hon kallades in av sina norska kollegor för att bidra med sin expertis i projektet.

Vikten av gemensamma ytor

Anna berättar att forskningen inom vårdarkitektur bland annat kretsar runt natur, utblickar, dagsljus och de gemensamma ytorna.

–I Levanger har vi haft stort fokus på hur viktig korridoren är. Både för personalen då det gäller utbyte av information och vardagliga samtal och för patienterna som en extra social yta.

Nu fokuserar forskningen allt mer på det sociala samspelet.

–Hur får vi stora grupper av människor som inte har valt varandra att kunna vistas tillsammans under lång tid? Genom våra kunskaper kan vi skapa förutsättningar för en fungerande och trygg vardag för alla som vistas där, förklarar Anna.

På tid och under budget

Åge Rödde är Sykehusbyggs projektledare för utveckling av Levangers psykiatricentrum. Han är mycket nöjd med resultatet i Levanger.

Det har varit en stor succé. Vi blev klara en månad tidigare än planerat. Våra leverantörer, som LINK arkitektur och Veidekke, har levererat och vi ligger under budget.

Erfarenheter återvinns

Åge Röddes arbetsgivare Sykehusbygg är ett statligt organ som är byggherre och förvaltare av stortingens vårdfastigheter.

–Ett av skälen till att vi har lyckats så bra i Levanger är att vi drev ett liknande projekt i Trondheim för ett år sedan. Erfarenheterna därifrån har gjort att vi har kunnat leverera någonting bättre. Så ska det också vara eftersom vi har haft möjligheten att se vad som fungerade och inte fungerade på ett liknande bygge, förklarar Åge.

Omfattande teknisk samordning

Kompetens inom BIM är extra viktigt i sjukhusprojekt som är komplexa och innehåller många komponenter.

–Den omfattande tekniska samordningen gjorde att vi tog in en av Norges bästa BIM-koordinatorer från LINK arkitekturs Oslo-kontor. Vi gjorde en BIM-manual och sen 3D-projektering och 3D-samordning utifrån den, förklarar Anna Espling Rolf.

­­­­

BIM vidare i driftsfasen

–I ett sjukhus eller en psykiatribyggnad finns det alltid behov att göra om och skräddarsy byggnaden. Det är mycket lättare att göra när den nödvändiga informationen samlats i en BIM-modell och därigenom är lätt åtkomlig, säger Åge Rödde.

Han fortsätter:

–Den BIM-modell som vi har fått i projekteringen hjälper oss att ha kontroll på det som är byggt och kommer att spara tid för våra driftstekniker. Det är ganska unikt för sjukhusen i Norge. Detta är ett av de första byggen där 3D-modellen ska fortsätta leva och användas som ett verktyg för förvaltning, drift och underhåll.

Se filmen om Levanger psykiatri här

Kontaktperson

Anna Espling Rolf
Ansvarig för sjukhusarkitektur, Arkitekt SAR/MSA
Mob:
+46 10 479 99 01
anna.rolf@linkarkitektur.se