Nyheter

LINK arkitektur och Lidl bygger Sveriges första NollCO2-byggnad

Konceptskiss för Lidls nya klimatneutrala butik i Visby / Illustration: LINK arkitektur

LINK arkitektur och Lidl bygger Sveriges första NollCO2-byggnad

2018-08-30

LINK arkitektur axlar en central roll när de tillsammans med Lidl utvecklar ett helt nytt koncept för hållbara butiksbyggnader. Det ska resultera i Sveriges första NollCO2-byggnad, en butik i Visby på Gotland. Det blir också ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2.

Byggsektorn står idag för över 20 % av de globala koldioxidutsläppen. I takt med klimatförändringarna är det därför mycket viktigt att vi använder hållbara material och designar våra byggnader mer klimatsmarta. Målet med NollCO2-certifieringen är att ha ett nollutsläpp av koldioxid under byggnadens livslängd. Det ska uppnås genom att använda miljövänliga byggnadsmaterial, minska energiåtgången under byggprocessen samt effektivisera energianvändningen.

Stor utmaning

– De extremt hårda hållbarhetskraven gör det här till ett jättespännande projekt som ligger helt i linje med Sveriges mål om att bli fossilfritt 2045. Det är en utmaning att i ett pilotprojekt utveckla en ny certifiering samtidigt som det är inom ett hållbarhetsområde där vi har bred erfarenhet, säger John Lydholm, vd LINK arkitektur.

Optimerad utformning – effektiva rum

I en livsmedelsbutik är energianvändningen mycket hög. I gengäld finns möjlighet att återanvända spillvärme. Att även begränsa byggnadsvolymen och optimera utformningen jämnar ut materialåtgången och energianvändningen, vilket i sin tur minskar byggnadens CO2-påverkan. Det här kräver anpassning av fasader, glasytor, isolering, solavskärmningar, energisystem och mycket mer. Samtidigt ska gestaltningen resultera in en byggnad med en egen intressant identitet.

– Som arkitekt för projektet valde vi LINK arkitektur utifrån deras gedigna hållbarhetskompetens. Helt nyligen avslutade vi ett gemensamt BREEAM Excellent-projekt i Sigtuna som blev väldigt lyckat och då ville vi självklart fortsätta samarbetet, berättar Thomas Brattlöw, Fastighetsdirektör Lidl Sverige.

Strategiutveckling

Arbetet befinner sig i en uppstartsfas med inriktning på att sätta strategier för att räkna och testa olika scenarier utifrån en standardbutik. Invigning av den nya butiken är planerad till hösten 2020.

Kontaktperson

Linda Santesson
Regionchef Stockholm
Mob:
+46726564151
linda.santesson
@linkarkitektur.se