Nyheter

LINK arkitektur i Almedalen: Tryggare och mer inkluderande offentliga platser

I Almedalen fokuserar LINK arkitektur på tryggare och mer inkluderande offentliga platser.

LINK arkitektur i Almedalen: Tryggare och mer inkluderande offentliga platser

2018-06-26

LINK arkitekturs engagemang i Almedalen har en gemensam nämnare: hur skapas tryggare – därmed attraktivare och mer inkluderande – offentliga platser.

–Trygghet är grundläggande för välbefinnandet och har en stark koppling till social hållbarhet, säger Linda Santesson, avdelningschef LINK arkitektur Stockholm.

LINK arkitektur deltar under Almedalsveckan i ett antal evenemang arrangerade av andra samt ett eget seminarium som handlar om Placemaking. Gemensam nämnare för engagemangen är tryggare, attraktivare och mer inkluderande offentliga platser.

Feministisk stadsplanering öppnar ögonen

Bland annat deltar avdelningschef Linda Santesson i Tryggare Sveriges seminarium om feministisk stadsplanering.

– Feministisk stadsplanering handlar om att bli uppmärksam på strukturer – både i beslutsprocesser och i den byggda fysiska miljön – som i dag motverkar jämställdhet. Med hjälp av denna kunskap kan vi skapa jämställda städer och offentliga miljöer där flickors och kvinnors perspektiv väger lika tungt som pojkars och mäns.

– Även här är trygghet en central del och jag kommer att berätta om konkreta projekt där vi har genomfört trygghetsskapande åtgärder, säger Linda Santesson.

Placemaking för ökad attraktivitet

Linda deltar även i panelsamtal som handlar om Placemaking.

– Placemaking och feministisk stadsplanering är olika teorier men med samma mål: attraktiva platser som är trygga för alla.

Placemaking innebär att med hjälp av gestaltning, programmering och uppföljning skapa attraktiva och inkluderande platser för stadens innevånare samtidigt som värdet maximeras. Hur det går till och hur metoden kan göra nytta i våra nordiska länder är temat för LINK arkitekturs eget evenemang i Arkitekturträdgården.

Tryggare lärande miljöer

Ett annat viktigt område för LINK arkitekturs deltagande i Almedalen är skolan. Företaget har engagerat sig i branschuppropet 1000 skolor på 10 år som handlar om de enorma behov av nyproduktion och renovering som svensk skola står inför.

– Trygghet är en viktig förutsättning för både lärande och trivsel. Skolans utformning spelar en viktig roll i att skapa trygga miljöer för våra barn. Idag finns, tack vare forskningen, mycket kunskap om hur man skapar trygga och goda läromiljöer, något som vi utgår ifrån i alla våra projekt.

– Vi kommer i ett seminarium att visa exempel på en skola där vi arbetat med trygghet som en del i att skapa goda läromiljöer, avslutar Linda Santesson.

Här träffar du LINK arkitektur under Almedalsveckan:

Måndag 2:a juli
Hur skapar vi tusen bra skolor på tio år?

Forum Bygga skola

Tisdag 3:e juli
Placemaking – så skapar vi attraktiva, trygga offentliga rum

Tryggare Sverige

Onsdag 4:e juli kl. 09:00
Placemaking – nyckelaktörernas behov, roller och nyttor

LINK arkitektur
Seminariet spelas in som podcast som delas i LINK arkitekturs sociala medier.

Torsdag 5:e juli
Feministisk stadsplanering – exempel på hur vi skapar trygga och inkluderande städer för alla

Tryggare Sverige

Torsdag 5:e juli
Att bygga skolor utifrån ett trygghetsperspektiv – går det?

Tryggare Sverige

Kontaktperson

Linda Santesson
Regionchef Stockholm
Mob:
+46726564151
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklings- & marknadschef
Mob:
+46 10 479 99 43
petra.svensson.gleisner
@linkarkitektur.se