Nyheter

Pressinbjudan Almedalen: Placemaking – nyckelaktörernas behov, roller och nytta i de nordiska länderna

Aker Brygge av LINK arkitektur / Foto: Tomasz Majewski

Pressinbjudan Almedalen: Placemaking – nyckelaktörernas behov, roller och nytta i de nordiska länderna

2018-06-25

Hur kan Placemaking vara värdeskapande och bidra till social hållbarhet i våra offentliga rum? LINK arkitektur bjuder in till ett seminarium med aktörer som arbetar med social hållbarhet för att debattera hur de ser på Placemaking.

Placemaking handlar om att skapa platser med och för människor. Det är både en metod och en strukturerad process som bygger på samverkan och samarbete. Med hjälp av gestaltning och programmering skapas attraktiva och inkluderande platser för stadens innevånare samtidigt som värdet maximeras.

– Det intressanta med Placemaking som metod är att man utvecklar och vårdar platsen över tid. Löpande uppföljning av hur platsen används ligger till grund för att utveckla den så att den behåller sin attraktivitet – för alla målgrupper, förklarar Linda Santesson, avdelningschef på LINK arkitektur.

Placemaking har med framgång använts i exempelvis New York och Tokyo. Hur kan vi anpassa dessa erfarenheter till våra nordiska förhållanden? Och hur samverkar vi för att skapa långsiktig attraktivitet, inkluderande och värde i platsutvecklingsprojekt? LINK arkitektur har bjudit in nyckelaktörer för att diskutera dessa frågor.

Medverkande

Farida Jamshidi, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden (S), Luleå. Kommunen arbetar aktivt och framgångsrikt med näringsliv och fastighetsägare och har lyckats attrahera Facebook och flera andra datacenter att etablera sig där.

Anette Löfgren, uppdragsägare område Arkitektur, Boverket. Anette ansvarar för Boverkets uppdrag inom arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Anna Nyberg, affärsområdeschef, Vasakronan. Anna är ansvarig för förvaltning och utveckling av Vasakronans fastighetsbestånd i Stockholm.

Linda Santesson, arkitekt och avdelningschef LINK arkitektur Stockholm.

Dr Cornelis Uittenbogaard, Tryggare Sverige. Stadsplanerare med fokus på brottslighet och trygghet i relation till stadens utformning. Arbetar som stadsplanerare och forskare på Tryggare Sverige med frågor som rör stadsmiljöer och situationell brottsprevention.

Samtalet leds av Ivana Kindsgaard, hållbarhetschef LINK arkitektur.

Information

Tid: 4/7 2018, 09:00 - 09:50
Plats: Strandgatan 16 A, Arkitekturträdgården
Kontakt: Petra Svensson Gleisner, marknadschef LINK arkitektur. Tel: 070-2715759
E-post: petra.svensson.gleisner@linkarkitektur.se

LINK arkitektur medverkar också under Almedalsveckan i Tryggare Sveriges seminarium Placemaking – så skapar vi attraktiva, trygga offentliga rum. Mer information här

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklings- & marknadschef
Mob:
+46 10 479 99 43
petra.svensson.gleisner
@linkarkitektur.se