Nyheter

LINK arkitektur vinner stort sjukhusprojekt i Norge

Nye Drammen Sykehus, Norge

LINK arkitektur vinner stort sjukhusprojekt i Norge

2017-12-15

Strax väster om Oslo ska ett stort, nytt sjukhusområde byggas. Nye Drammen Sykehus blir över hundratusen kvadratmeter och är en viktig del i utvecklingen av regionen. LINK arkitektur har tillsammans med RATIO arkitekter och Bølgeblikk arkitekter tilldelats arkitektuppdraget.

LINK arkitektur arbetar med stora och komplexa vårdprojekt i alla skandinaviska länder. Kontoret arbetar bland annat med Rigshospitalet i Köpenhamn och Södersjukhuset i Stockholm. Nye Drammen sjukhus är inte bara en komplex byggnad, det är ett viktigt utvecklingsprojekt för staden. Det nya sjukhuset ska integreras i Drammens stadsstruktur och förstärka kontakten med vattnet och intilliggande orter.

- Jag är väldigt glad över att vi har fått förtroendet att utforma ett så viktigt projekt. Vår vision är att skapa rum för bättre liv – vad är då viktigare än att bygga goda, mänskliga och läkande sjukhus, säger Mette Dan-Weibel, direktör för LINK arkitekturs satsning på vårdbyggnader i Skandinavien.

Tanken är att det nya sjukhuset i Drammen ska vara en plats där alla människor känner sig välkomna och trygga i mötet med sjukvården. Sjukhuset ska också vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö. Med erfarenhet från hela Skandinavien ska arkitekterna skapa ett hållbart sjukhus som tar höjd för morgondagens utmaningar.

- Vi ser fram emot ett norsk-svensk-danskt samarbete som kommer att resultera i ny kunskap som vi kan erbjuda våra svenska kunder, säger Anna Espling Rolf, ansvarig för vård och omsorg på LINK arkitektur i Sverige.

Byggstart för projektet är planerad till 2019 och Nye Drammen Sykehus förväntas kunna ta emot de första patienterna under 2024.

FAKTA: NYE DRAMMEN SYKEHUS
Plats: Drammen, Norge
Byggherre: Helse Sør-Øst RHF, Sykehusbygg HF
Omfattning: 121 000 m2
Byggkostnad: 8,6 miljarder NOK
Status: Byggstart 2019

Kontaktperson

Anna Espling Rolf
Ansvarig för sjukhusarkitektur, Arkitekt SAR/MSA
Mob:
+46 10 479 99 01
anna.rolf@linkarkitektur.se