Nyheter

Hackathon ska göra inredningsbranschen mer cirkulär

Foto: Hundven-Clements Photography

Hackathon ska göra inredningsbranschen mer cirkulär

2017-06-19

Projektet Re:invent & Re:make ska samla innovatörer från olika branscher för att under 48-timmar hitta nya lösningar för ökat återbruk av inredningsprodukter. Projektet sker i form av två hackathons som äger rum under hösten i Malmö och Stockholm. Bakom arrangemanget står LINK arkitektur tillsammans med ett flertal projektpartners.

Konsumtionen av inredningsprodukter har ökat kraftigt sedan början på 90-talet och vi konsumerar idag mer än någonsin. Vi vill sätta vår egen prägel på både hem och kontorslokaler, vilket innebär att inredningens livslängd många gånger är kopplad till längden på trender och hyresavtal snarare än funktion och kvalitet. Detta har stor negativ påverkan på både klimat och miljö.

Konsekvenserna av vårt slit-och-släng-beteende har lyfts upp på både EU- och nationell nivå och arbetet med att gå mot en cirkulär ekonomi har påbörjats. Enligt en färsk studie beräknas investeringspotentialen i cirkulär ekonomi uppgå till 320 miljarder euro fram till 2025 och det bara inom EU. Men för att dra nyttan av det krävs nya metoder, samarbetsformer och affärsmodeller.

– Med Re:invent & Re:make vill vi öka intresset för återbruk av inredningsprodukter, skapa nya samarbeten inom branschen och samtidigt testa ett nytt sätt att på kort tid få fram innovativa lösningar, säger Ivana Kildsgaard, projektledare för Re:invent & Re:make och Hållbarhetschef på LINK arkitektur.

Re:invent & Re:make äger rum i höst på LINK arkitekturs kontor i Stockholm och Studio i Malmö, där team med blandande kompetenser under två intensiva dygn ska skapa nya produkter, tjänster och lösningar för ökat återbruk. Teamen kommer att utgå från ett 20-tal inredningsprodukter som har förlorat sitt ekonomiska värde på andrahandsmarknaden, men där det fortfarande finns ett stort miljömässigt värde i att behålla dem i ekonomin.

Initiativet till projektet kommer från ett flertal medlemmar i 100gruppen – ett nationellt nätverk för hållbara och cirkulära interiörer. Projektpartners för höstens två hackathon är LINK arkitektur, IVL Svenska Miljöinstitutet, Altitude Meetings, Epicenter Stockholm, Kompanjonen, RP, Bjerking, Green Furniture, Nordic Green Design, Sustainable Innovation, Sustainable Business Hub, Trendstefan och Tema.

Projektet pågår fram till årsskiftet och utförs inom ramen för innovationsprogrammet RE:Source.


För mer information, kontakta:

Ivana Kildsgaard
Projektledare, LINK arkitektur
+46 70 263 30 24
ivana.kildsgaard@linkarkitektur.se