Nyheter

Stor satsning på återanvändning av interiöra byggmaterial från kontor

Foto: Mathias Nero

Stor satsning på återanvändning av interiöra byggmaterial från kontor

2017-06-12

Varje år investeras ungefär 29 miljarder kronor i kontors- och butikslokaler. Omsättningen av ny inredning vid ombyggnation är stor – och därmed också möjligheten att återanvända begagnat material. Hur det ska omsättas till praktik ska nu IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka tillsammans med ett tiotal projektpartners, däribland LINK arkitektur.

– Det finns ett stort intresse för dessa frågor. Alldeles för mycket värdefullt inredningsmaterial slängs helt i onödan, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kontorshyresgäster kommer och går och många vill sätta sin egen prägel på sina nya lokaler, vilket ofta leder till att fullgod inredning med hög kvalitet slängs redan efter ett par år. Nu ska IVL tillsammans med LINK arkitektur, Vasakronan, Fabege, Kompanjonen, Brattöns återbruk, White arkitekter, Tenant & Partner, NIRAS, Chalmers Industriteknik och Sveriges Byggindustrier titta närmare på hur återanvändningen av byggprodukter för fast kontorsinredning kan öka.

Projektet kommer att utgå från byggmaterial med hög efterfrågan som är enkel att ta ner och sätta upp igen, exempelvis innerväggar, belysning, dörrpartier, innertak, VVS-produkter och beslag.

Arbetet ska pågå i två och ett halvt år och är en fördjupning av en förstudie från 2015. Nu ska man titta närmare på affärsmöjligheter, metod- och teknikutveckling. Metoderna kommer att testas och utvärderas i rivnings- och ombyggnadslokaler som ägs av Vasakronan och Fabege. Projektgruppen ska också utveckla IT-stöd för en mer tillgänglig marknad för återanvända produkter samt stöd vid inventering och värdering av material.

Projektet samfinansieras av Vinnova med 5,6 miljoner kronor.

För mer information, kontakta: 

Carina Loh Lindholm
Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet
+ 46 10 788 69 21
carina.loh.lindholm@ivl.se

Ivana Kildsgaard
Hållbarhetschef, LINK arkitektur
+46 70 263 30 24
ivana.kildsgaard@linkarkitektur.se