Nyheter

Boet Bostad och LINK arkitektur utvecklar klimatsmarta hyresrätter i centrala Ängelholm

Illustration: LINK arkitektur

Boet Bostad och LINK arkitektur utvecklar klimatsmarta hyresrätter i centrala Ängelholm

2017-03-30

Ängelholms Kommun tilldelar nu de första markanvisningarna i det nya området Fridhem. Boet Bostad har tillsammans med LINK arkitektur valts ut för utvecklingen av ett av kvarteren, där drygt 100 hyresrätter och förskoleverksamhet ska ta plats.

Området Fridhem har ett strategiskt läge med närhet till Ängelholms centrum och järnvägsstation. Här ska omkring 600 nya bostäder utvecklas de närmaste åren, med stort fokus på hållbara lösningar.

- För Boet Bostad är markanvisningen i Ängelholm en fantastisk möjlighet att tillföra hyresrätter i en attraktiv och framåtsträvande tillväxtregion, vilket ligger helt i linje med vår vision om att lösa bostadskrisen där efterfrågan finns och att skapa en fungerande bostadsmarknad i Sverige, säger Ferdinand Grumme, vd för Boet Bostad.

Det utvalda förslaget omfattar 105 hyreslägenheter med förskoleverksamhet i bottenplan, med målet att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. De boende ges goda förutsättningarna att leva klimatsmart, genom praktiska lösningar som underlättar att göra hållbara val. Bland annat är ”Mobility Management” en viktig del av förslaget – att främja användandet av kollektivtrafik. Det görs t.ex. genom föreslagna displayer i trapphusen där de boende enkelt kan hålla koll på tidtabellerna. Dessutom föreslås bilpoolsplatser, laddningsstationer för elbilar och elcyklar samt väl tilltagna platser för cykelparkering.

- Med vårt förslag vill vi ge förutsättningar för en hållbar livsstil men också bidra till att området präglas av de positiva värden som förknippas med en småstad – Fridhem ska vara en naturlig förlängning av Ängelholm, säger Marius Lorentzen, uppdragsansvarig arkitekt på LINK arkitektur.

Förslaget har tagits fram i samarbete med Peab PGS och projekteringen planeras starta före sommaren 2017.

För mer information, kontakta:

Marius Lorentzen
Arkitekt MNAL, LINK arkitektur AB
+46 73 518 50 20
marius.lorentzen@linkarkitektur.se

Ferdinand Grumme
Vd, Boet Bostad Utveckling AB
+46 704 46 24 06
press@boetbostad.se

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Regionchef Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se