Nyheter

LINK arkitektur vinner internationellt arkitekturpris

LINK arkitektur vinner internationellt arkitekturpris

2017-03-22

LINK arkitektur har vunnit det prestigefulla priset ”WAN Future Projects Healthcare Award”. Priset tilldelades för projektet Danskt Centrum för Partikelterapi - ett centrum för strålbehandling av cancersjuka.

Centrumet, beläget i Aarhus, är till dags dato Danmarks mest avancerade strålterapicenter och det enda av sin sort i Danmark. Projektet prisas för sin nyskapande hälsoarkitektur. I sin bedömning framhäver juryn att LINK arkitektur har lyckats skapa en human och inbjudande miljö för både patienter och personal trots projektets stora tekniska komplexitet och avancerade utrustning.

Partikelterapicentrumet är uppbyggt kring ett atrium med gröna hängande trädgårdar och med himmelsljus. Här kan patienter, anhöriga och personal vistas i ljusa och behagliga miljöer innan de går vidare till själva behandlingsdelen som ligger i direkt anslutning till atriet.

Juryn prisar hur atriumet och integrationen av dagsljus skapar vackra och hemtrevliga miljöer samtidigt som det ger huset en lättförståelig struktur för patienterna.

Även byggnadens exteriör framhävs av juryn som menar att byggnanden är ett markant arkitektoniskt element i området. Fasaden är klädd med en sorts patinerat stål som ger bygganden en taktil känsla.

Utformningens synliggörande av byggnadens huvudfunktioner och det särpräglade användandet av material skapar interaktion och involvering av patienter och besökare redan innan de kommer in i byggnaden, säger Jean Mah, Rektor och sjukhusplanläggare hos Perkins+Will samt jurymedlem.

Ansvarig arkitekt, Mette Dan Wiebel, glädjer sig över priset och juryns erkännande av det stora arbete LINK arkitektur lagt ned på att utforma ett partikelcentrum där patienternas upplevelse och välbefinnande varit i fokus.

Sjukhusbyggnader får gärna vara en estetisk upplevelse, där de steril behandlingsmiljöerna tonas ned till förmån för sinnliga och rumsliga upplevelser. Vi vet att arkitekturen spelar en stor roll för patienternas tillfrisknande, fortsätter Mette Dan-Weibel.

För ytterligare information

Mette Dan-Weibel, Direktör Hälsa LINK arkitektur A/S, +45 40 44 40 92, mdw@linkarkitektur.dk