Nyheter

ABAKO arkitektkontor och LINK arkitektur ska rita sjukhus i hela Västra Götalandsregionen

Skandionkliniken / LINK arkitektur

ABAKO arkitektkontor och LINK arkitektur ska rita sjukhus i hela Västra Götalandsregionen

2016-10-18

ABAKO Arkitektkontor har tillsammans med LINK arkitektur valts ut som vinnare av nytt ramavtal med Västfastigheter inom Västra Götalandsregionen.

Västfastigheter har som en av Västsveriges största fastighetsförvaltare en ökande årlig investeringsnivå från 1,6 miljarder till cirka 4 miljarder och de förvaltar cirka 1 700 000 kvadratmeter sjukhus, naturbruksgymnasier och folkhögskolor. Det nya avtalet innebär att hälften av alla deras ny-, om- och tillbyggnadsuppdrag av sjukhus i hela Västra Götalandsregionen kommer att gå till arkitektteamet ABAKO Arkitektkontor/LINK arkitektur.

– Avtalet har precis trätt i kraft och vi är redan igång med ett stort försörjningskvarter vid Östra sjukhuset i Göteborg, säger Anna Rolf, sektorsansvarig för vård och omsorg på LINK arkitektur. Försörjningskvarteret innebär att all logistik på hela sjukhuset kommer att moderniseras och att en stor ny byggnad för centralkök, bårhus, godsmottagning och ett flertal laboratorielokaler kommer att byggas. Ett mycket spännande projekt!

LINK arkitektur har stor erfarenhet av både stora och komplexa vårdbyggnader. ABAKO Arkitektkontor har, utöver sin långa erfarenhet av vårdarkitektur, dessutom arbetat med nästintill alla sjukhus i regionen. Tillsammans bildar de båda arkitektkontoren därför ett starkt team, väl rustat att ta sig an Västfastigheters planerade projekt. Det finns nämligen storartade planer på att utveckla regionens sjukvårdslokaler.

– ABAKO har 16 års erfarenhet av att tillsammans med Västfastigheter utveckla riktigt bra vårdlokaler. Vi ser fram emot att i samarbete med LINK arkitektur och deras gedigna erfarenhet av stora, komplexa vårdbyggnader, nu fortsätta att utveckla projekt som skapar de bästa vårdmiljöerna för patienter och personal säger Malin Kadesjö, teamledare för ABAKO:s vårdarkitektteam.

Kontaktpersoner

Malin Kadesjö: 031- 85 67 35 / malin.kadesjo@abako.se
Anna Espling Rolf: 010-479 99 01 / anna.rolf@linkarkitektur.se

Kontaktperson

Anna Espling Rolf
Ansvarig för sjukhusarkitektur, Arkitekt SAR/MSA
Mob:
+46 10 479 99 01
anna.rolf@linkarkitektur.se