Nyheter

Nätverk för hållbara, cirkulära interiörer lanseras på SGBC16

Brinkskolan / LINK arkitektur

Nätverk för hållbara, cirkulära interiörer lanseras på SGBC16

2016-10-17

Inom byggbranschen används ett flertal system för miljöbedömning av byggprodukter. Nu är det dags för inredningsbranschen att komma ifatt och skapa en motsvarighet som både bedömer hållbarhetsvärdet och ökar återanvändningen av möbler och inredning. Därför lanseras nu 100-gruppen, ett nätverk för hållbara, cirkulära interiörer.

Nätverket arbetar för att uppnå en högre grad av hållbarhet inom möbel- och inredningsbranschen, som idag ligger ett steg efter byggbranschen. Målet är att återanvändning av inredningsprodukter ska vara förstahandsvalet vid om- och nybyggnationer och att nyproduktion av inredning ska ske på ett hållbart sätt, med framtidens återbruk i åtanke. För att kunna bedöma om återanvändning, återvinning eller nyinköp är det bästa alternativet ur ett hållbart livscykelperspektiv i varje enskilt fall, behövs branschgemensamma verktyg och en öppenhet för återanvändning av begagnad inredning. Det har både miljön och plånboken allt att vinna på. En förutsättning för att nå dit är samverkan och insikt om hela branschens förutsättningar och krav. Med representanter från alla aktörer arbetar nätverket därför aktivt för att uppnå 100 % cirkulära, hållbara interiörer.

Arbetet är redan i full gång och den 18:e oktober lanseras 100-gruppen på SGBC16. Ordföranden, tillika LINK arkitekturs hållbarhetschef, Ivana Kildsgaard föreläser då också om hur cirkulära interiörer skapar värde för marknaden, samhället och den enskilda användaren.

– Vi strävar efter en hög hållbarhetsprofil inom alla våra projekt och våra inredningsarkitekter har tidigt sett behovet av ett branschöverskridande system för hållbara interiörer. Som en ledande aktör inom 100-gruppen är vi därför väldigt glada över det stora engagemanget från branschens ledande företag och organisationer! Vi har en spännande tid framför oss, säger Ivana Kildsgaard.

Building Sustainability, SGBC16 är Nordens största konferens för hållbart byggande. I monter nr 8 kommer medlemsföretagen att finnas på plats och berätta mer om 100-gruppens arbete.

Se hela programmet här >

Läs mer om 100-gruppen här >