Nyheter

LINK arkitektur utvalda när Bonnier Fastigheter tilldelar uppdragen för Södra Värtan

Kvarteret Hangö, LINK arkitektur/MIR

LINK arkitektur utvalda när Bonnier Fastigheter tilldelar uppdragen för Södra Värtan

2016-10-18

LINK arkitektur är ett av de utvalda arkitektkontoren när Bonnier Fastigheter tilldelar de parallella uppdragen om kontorsfastigheterna i Norra Djurgårdsstaden. Ett flertal internationella, välrenommerade kontor deltog och det fortsatta uppdraget innebär att LINK arkitektur nu ska rita en av två prestigefulla kontorsbyggnader som ska stå klara 2021.

Industrihamnen i Norra Djurgårdsstaden omvandlas nu till en urban och hållbar stadsdel med 2 400 bostäder och 10 000 arbetsplatser. Här har Bonnier Fastigheter som vision att skapa ett hållbart, attraktivt stadsrum med levande byggnader och hög internationell attraktionskraft.

Kvarteret Hangö med sin kontorsbyggnad om 15 000 kvadratmeter i tretton våningar, är en livsstilsbyggnad som vänder sig till dagens ansvarsfulla och miljömedvetna, urbana generation. En generation med nya förväntningar och krav på hur de vi vill arbeta, bo, äta, mötas, synas, tillbringa sin fritid och inte minst röra sig mellan olika mål i en social och trygg vardag. En viktig del i projektet är därför urbanism – att i ett tidigt skede skapa förutsättningar för en levande och integrerande stad. Byggnaden ska fungera som en entré in i det nya området, vara välkomnande och rymma publika mötesplatser i form av kafé, restaurang, klubb, konsertlokal och butiker, där både de som arbetar i huset och besökare kan mötas och trivas.

– Södra Värtan är Stockholms nästa stora steg in i en hållbar framtid, så detta är ett viktigt projekt inför LINK arkitekturs storsatsning på urbanism. Vi ser fram emot att delta i den lärorika processen och arbeta tätt tillsammans med Bonnier Fastigheter och Stockholms stad, säger Sissel Engblom, chef för Urban LINK, företagets nya satsning på urbanism.

Precis som hela Norra Djurgårdsstaden har kvarteret Hangö en mycket hög miljöprofil. Byggnadens energibehov tillgodoses av solceller som också fungerar som solavskärmning. Grönska har integrerats såväl invändigt som utvändigt och bidrar till en vacker miljö, luftrening, dagvattenhantering, lokal biodiversitet och en ökad effekt av solcellerna.

– Det är ett oerhört spännande projekt och jag tycker att vi har uppnått en flexibilitet som är helt nödvändig för att huset ska stå sig över tid. Idag är det till exempel vanligt med öppna kontorslandskap men vem vet hur vi vill ha det om tjugo år? säger Stefan Bergkvist, ansvarig arkitekt på LINK arkitektur.

Kontaktperson

Linda Santesson
Regionchef Stockholm
Mob:
+46726564151
linda.santesson
@linkarkitektur.se