Nyheter

LINK arkitektur ska skapa ett tryggare Sverige

LINK arkitektur ska skapa ett tryggare Sverige

2016-06-30

LINK arkitektur har ingått i ett strategiskt samarbete med den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige. Arkitektkontoret menar att trygghet är en grundförutsättning för att skapa socialt hållbara och attraktiva miljöer. Därför är det viktigt att arbeta med frågan evidensbaserat och i samarbete med experter, redan i projektens tidiga skeden.

Tryggare Sverige har bred erfarenhet av att arbeta med trygghetsfrågor och kunskap som grundar sig i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Samarbetet är en del av LINK arkitekturs satsning på social hållbarhet.

– Vill man arbeta med social hållbarhet, är det med trygghet som man måste börja. Människor kan inte trivas om de är otrygga och om människor inte trivs går det inte heller att uppnå social hållbarhet. Därför ser vi mycket fram emot samarbetet med Tryggare Sverige. Nu ska vi bli ännu bättre på att arbeta evidensbaserat med de här frågorna, säger Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur.

De senaste åren har trygghet blivit en alltmer väsentlig fråga. LINK arkitektur menar att arkitekterna har en viktig roll när det gäller att skapa goda och trygga områden. Och nu när Sverige står inför utmaningen att bygga många bostäder och skolor på kort tid är det viktigt att de nya områdena blir trygga, attraktiva och långsiktigt hållbara.

– Vår vision är att Sverige ska vara ett av världens tryggaste länder att bo, vistas och verka i. Samarbetet med LINK arkitektur är ett led i arbetet med den fysiska utformningen av olika miljöer och vi ser fram emot ett ömsesidigt utbyte, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Tryggare Sverige menar att skolan är den vanligaste platsen där barn och ungdomar utsätts för trakasserier, hot, våld och hat. Även det offentliga rummet är en plats där många brott sker. Som en inledning på samarbetet bjuder Tryggare Sverige och LINK arkitektur därför in till två debatter på Almedalen:

Trygghet i skolan
Tid: 3:e juli, kl 12:30-13:45
Plats: Högskolan Gotland (D-huset, sal: D24) 
Läs mer här >

Trygghet i det offentliga rummet
Tid: 6:e juli, kl 10:15-11:30
Plats: Sal B42 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Läs mer här >