Nyheter

LINK arkitektur vinner mark i Danmark

LINK arkitektur vinner mark i Danmark

2016-01-25

LINK arkitektur är en av de största aktörerna på marknaden för vårdarkitektur i Sverige. Nu gör kontoret även insteg i grannlandet med ett vunnet ramavtal för vård i Köpenhamnsområdet.

Avtalet har tecknats med Region Hovedstaden, som råder över nästan 2 miljoner kvadratmeter, till största del bestående av sjukhus och andra instutioner, men också administrativa byggnader. Hur uppdragen kommer att se ut nästa år blir därför spännande att se.

- Vi är mycket glada över att ha tilldelats avtalet och ser fram emot att dyka ner i de konkreta projekten, säger John Lydholm, vd i Sverige. Danmark är känt för att använda arkitektur strategiskt både för att utveckla stadsmiljöer och goda vårdmiljöer. Det är en av många anledningar till varför vi ser fram emot detta nya samarbete.

LINKs kontor i Malmö och Köpenhamn är de som främst kommer att bemanna projekten och medarbetarna besitter en djup vårdkompetens kombinerat med ett arkitektoniskt kunnande och lång erfarenhet från många sydsvenska sjukhus.

Avtalet har tecknats mellan Region Hovedstaden och LINK arkitektur, med Erik Møller arkitekter som underkonsult.

Kontaktperson