Nyheter

LINK arkitektur satsar på urbanism

LINK arkitektur satsar på urbanism

2015-12-07

Sissel Engblom har tillsatts som chef för urbanisam i koncernen. I nära samarbete med Multiconsult och Analyse & Strategis samhällssatsning, ska hon leda och utveckla LINK arkitekturs nya satsning på urbanism. En konkurrenskraftig urbanismavdelning ska ta form.

"LINK arkitektur arbetar med flera stora stadsutvecklingsprojekt och vi tar nu klivet mot att ytterligare stärka och utveckla detta åtagande. Vi ser fram emot att ha en tillgång som Sissel för att leda vårt arbete framåt och hälsar henne varmt välkommen."

Rolf Maurseth, tillförordnad vd för koncernen

Sissel kommer närmast från Asplan Viak, där hon har arbetat som uppdragsledare för tvärvetenskapliga team inom plan och urbanism. I huvudsak har hon arbetat med konceptutveckling i tidiga faser för stora, urbana projekt. Hon har också varit fackansvarig för stadsutveckling i Oslo, med utökat ansvar för marknad, förvärv och utvecklingsstrategier.

Sissel har varit verksam som arkitekt i både Norge, Sverige och Danmark. I Malmö arbetade hon i över 10 år med att leda projektering av hållbara stadsdelar, huvudsakligen i pilotprojektet Västra Hamnen. Hon är en prisbelönt och efterfrågad föredragshållare, både nationellt och internationellt. Hon är utbildad BREEAM Community Assessor och styrelsemedlem i Norges Forskningsråd.

"Hållbar stads- och samhällsutveckling är en av de största globala utmaningarna som vi står inför idag. Som arkitekter har vi möjlighet att göra skillnad och med LINK arkitekturs och Multiconsults kompletterande kompetenser ser jag en enastående möjlighet att skapa en stark internationell stasning på urbanism. Det arbetet ser jag verkligen fram emot."

Sissel Engblom

Anställningen träder i kraft den 1:a mars 2016.

Kontaktperson