Nyheter

Nytt nätverk för hållbara interiörer

Nytt nätverk för hållbara interiörer

2015-10-01

Nu har ett nytt nätverk för hållbara interiörer bildats – 100Gruppen. Målet är att ta fram gemensamma hållbarhetsriktlinjer för möbler och inredning. Nätverket är resultatet av ett hållbarhetsseminarium som genomfördes förra veckan. Initiativtagare är LINK arkitektur och WSP.

- Det var första gången ett seminarium av det här slaget genomfördes. Hela branschen var på plats, representerade av inredningsarkitekter, arkitekter, teknik- och miljökonsulter, fastighetsägare, tillverkare och utförare av bedömningssystem. Och alla vill samarbeta om hållbarhetsfrågor, säger Robert af Wetterstrand, hållbarhetskonsult på WSP.

Bakgrunden till att nätverket har bildats är att möbel- och inredningsbranschen måste ta fram riktlinjer och målsättningar för hållbarhet så som flera andra branscher redan har gjort. Exempelvis har byggbranschen kommit långt i miljöbedömningen av byggmaterial. Produktutvecklingen går mot digitalisering och spårbarheten blir en allt viktigare fråga. WSP och LINK arkitektur i samarbete med Konstfack och BIM Alliance bjöd därför in till seminariet som resulterade i nätverket 100Gruppen.

- Initiativet till seminariet kommer ur ett behov hos inredningsarkitekterna att få bättre metoder och verktyg för att lyfta hållbarhetsfrågorna i projekt. Vi var 100 deltagare, därav namnet 100Gruppen. Vi har fått fortsatt mycket positiv respons även efter seminariet från personer som vill engagera sig i nätverket. Nästa steg är att bilda en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet. För inredningsbranschen innebär det här att det har påbörjats ett samarbete som ger vinning för alla, säger Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur.

För ytterligare information v v kontakta:

Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef, LINK arkitektur
Tel. 010-479 98 57 / 070-263 30 24
E-post: ivana.kildsgaard@linkarkitektur.se

Robert af Wetterstedt, hållbarhetskonsult, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 80 98 / 070-618 67 58
E-post: Robert.af.Wetterstedt@WSPGroup.se