Nyheter

LINK arkitektur blir helägt dotterbolag till Multiconsult

LINK arkitektur blir helägt dotterbolag till Multiconsult

2015-08-11

Ett av Nordens största arkitektföretag, LINK arkitektur, blir nu helägt av Multiconsult ASA. Det norska teknikkonsultföretaget har sedan tidigare varit den största aktieägaren i företaget och blir, från och med den 15 september, enda ägare.

LINK arkitektur har haft en starkt tillväxt de senaste åren med flera stora prestigeprojekt som ny- och ombyggnaden av Södersjukhuset, Citybanans nya station City samt inredningen av Stadsbiblioteket i Göteborg. Företaget är representerat i Norge, Sverige och Danmark. De svenska och danska företagen är helägda dotterbolag till det norska företaget. Totalt har företaget ca 350 anställda, varav LINK arkitektur AB i Sverige består av ca 150 personer, LINK arkitektur AS i Norge ca 200 och LINK arkitektur ApS i Danmark fem.

Multiconsult har som avsikt att upprätthålla LINK arkitektur som ett eget varumärke och arkitektkontoret kommer att vara organiserat som ett helägt dotterbolag till Multiconsult.

- En enda ägare kommer att ge LINK arkitektur stärkt genomförandeförmåga och därmed större möjligheter att fortsätta utveckla LINK arkitektur som ett av Nordens ledande arkitektkontor, säger John Lydholm, VD i LINK arkitektur AB. Vi ser ökande efterfrågan på korsdisciplinära tjänster med mycket höga kompetens- och kvalitetskrav, där ingenjörer, arkitekter, planarkitekter och landskapsarkitekter samverkar. Samspelet mellan arkitektur och rådgivande specialister i projektens tidiga faser är centralt för att lyckas göra morgondagens urbaniserade samhälle hållbart.

Faktaruta

LINK arkitektur AS hade 2014 totalt en omsättning på 361,2 miljoner norska kronor och ett nettoresultat på 14,7 miljoner norska kronor

Multiconsult övertar i och med transaktionen alla tidigare ägares andelar. Säljare är WSP Europe och 4 av företagets anställda. Hela LINK arkitektur är värderat till 160 miljoner norska kronor. Företagets fortsatta utveckling kommer att avgöras av företagets styrelse och ledning utifrån marknadens förutsättningar. Transaktionen är villkorad att den godkänns i enlighet med den norska konkurrenslagstiftningen. Transaktionen väntas vinna laga kraft den 15 september 2015

Kontaktperson