Nyheter

LINK är med i kärngruppen för utvecklingen av Citylab

LINK är med i kärngruppen för utvecklingen av Citylab

2015-07-01

LINK arkitektur medverkar i utvecklingen av kompetensplattformen Citylab under ledning av Sweden Green Building Council (SGBC). Utvecklingen sker i samverkan med ett femtiotal aktörer från statliga verk, kommuner, företag och akademier. Citylab är en helt ny kompetensplattform för hållbar stadsutveckling, med möjlighet till certifiering. 

Kompetensplattformen bidrar till att projektpartner i stadsutvecklingsprojekt kan höja sin kompetensnivå inom hållbar stadsutveckling, utbyta erfarenheter med andra stadsutvecklingsprojekt samt få tillgång till ett nätverk av experter och forskare. Citylab erbjuder en samskapande stadsutvecklingsprocess som ska engagera och leda till en hållbar stadsutveckling. I Citylab sker samverkan mellan offentliga och privata aktörer, civilsamhället samt akademier, för att skapa lösningar för både projekt- och samhällsutmaningar.

Om man vill kan man certifiera hållbarhetsarbetet. Certifieringssystemet säkerställer att social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet beaktas i utvecklingen av ett befintligt eller nytt område. Det som är unikt med Citylab´s certifieringssystem är att varje individuellt stadsutvecklingsprojekt utgår från det planerade områdets lokala förutsättningar – det handlar därigenom om ett relativt certifieringssystem.

Arbetet med plattformen har drivits av Ann-Kristin Belkert, chef för hållbar stadsutveckling på SGBC. Ivana Kildsgaard har under våren varit engagerad i expertgruppen för utvecklingen av Citylab´s struktur och innehåll. Under hösten kommer arbetet att fortsätta att fokusera på certifieringsdelen.

Citylab öppnas för registrering den 30:e juni. Citylab presenteras under Almedalsveckan den 2 juli, med temat ”Staden som vi vill ha den”. Arrangör: Formas, SGBC och Boverket. Medverkar gör bl.a. bostads- och stadsbyggnadsminister Mehmet Kaplan. Mer information finns på Almedalsveckan