Nyheter

LINK arkitektur vinner markanvisningstävling i Helsingborg

LINK arkitektur vinner markanvisningstävling i Helsingborg

2015-03-03

– Tar hem prestigefyllt uppdrag tillsammans med Magnolia och Batteríið


 Helsingborgs kommuns markanvisningstävling i Oceanhamnen är nu avslutad och LINK arkitektur är en av de vinnande aktörerna. Tävlingen är en del av stadens satsning på förnyelse och omfattar åtta fristående bostadsprojekt fördelade på fyra kvarter. Det
vinnande förslaget omfattar ett av kvarteren och har tagits fram i samarbete medbyggherren Magnolia Bostad och den isländska arkitektbyrån Batteríið Architects. Trots det höga markpriset består kvarteret uteslutande av hyresrätter. 

 Helsingborgs kommun har påbörjat ett omfattande projekt för att förnya staden och i höstas utlystes en markanvisningstävling för att locka byggherrar och fastighetsutvecklare till en fantastisk, sjönära tomt i nya stadsdelen Oceanhamnen.Tävlingen, som har omfattat över 300 nya bostäder och omkring 2 600 kvadratmeter kommersiell yta, är nu avslutad. Bakom ett av de vinnande förslagen står LINK arkitektur tillsammans medbyggherren Magnolia Bostad och denisländska arkitektbyrån Batteríið Architects. Förslaget omfattar ett kvarter med två separata bostadsprojekt.

– Enligt kommunens kravspecifikationer var uppgiften att skapa en dynamisk stadsdel som inte känns tillrättalagd, berättar Marius Lorentzen, avdelningschef på LINK arkitektur Öresund. Med detta i åtanke valde vi att satsa på ett större antal hyresrätter med allmänna umgängesytor som bjuder in till sociala möten. Tanken är att de som bor här ska uppmuntras till att vända ut och in på sina hem för att ta del av allt som Oceanhamnen har att erbjuda. Vi har till exempel inspirerats av städer som Amsterdam, där vattnet är en naturlig del av stadslivet och via bryggor blir det möjligt att ta sig ut med kajak direkt ifrån lägenheten. Även den urbana livsstilen i närliggande Köpenhamn, har varit en viktig inspirationskälla.

– Vi har valt att arbeta med tegel i olika kulörer och format för att knyta an till stadens historia och karaktär. För att undvika känslan av en sluten tegelbyggnad använder vi ett tunt tegelskal som ger frihet i fasaduttrycket, säger Marius Lorentzen. När det gäller konstruktion och materialval har vi lagt stor vikt vid hållbarhetsfrågan och vi har haft ett nära samarbete med vår miljöavdelning redan i ett tidigt skede. Projektet är utvecklat av LINK arkitekturs bostadsgrupp i Öresund som i dagsläget har närmare 450 bostäder under utveckling och produktion i regionen.

För mer information var vänlig kontakta:
Marius Lorentzen, vd Danmark och avdelningschef Öresund
LINK arkitektur
Tfn: +46 73 518 50 20 
E-post: marius.lorentzen@linkarkitektur.se

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Regionchef Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se