Nyheter

LINK arkitektur vinner Tyresö kommuns markanvisningstävling tillsammans med Strabag

LINK arkitektur vinner Tyresö kommuns markanvisningstävling tillsammans med Strabag

2015-02-09

LINK arkitektur har vunnit en markanvisningstävling, utlyst av Tyresö kommun, tillsammans med bygg- och anläggningskoncernen Strabag. De tävlade om ett 16 våningar högt bostadshus samt ett kvarter med fem våningar höga flerfamiljshus med kommersiella lokaler i bottenvåningen. Link Arkitektur ritade det förslag som gav Strabag rätten att bygga halva kvarteret med flerfamiljshus.

I juni arrangerade Tyresö kommun en markanvisningstävling omfattande tre delområden i Norra Tyresö centrum. Kommunen har fokuserat på gestaltning och hållbarhet för att öka kvalitén i den byggda miljön. 11 exploatörer deltog i tävlingen och flera av dem valde att skicka in bidrag på fler än ett delområde. Totalt kom det in 19 förslag och den 14 november utsågs LINK tillsammans med Strabag till vinnare för ett av dessa delområden.

Tävlingsteamet på LINK har bestått av Ellinor Sundström, Tove Entin och Linus Sundin Eriksson.

– I vårt förslag har vi en variation i skala, gestaltning och materialval som vi tror uppskattats av tävlingsjuryn, berättar de.

– Vi har också ett humanistiskt synsätt där vi lagt omsorg på detaljarbetet och det finns en variation av bostadsytor och upplåtelseformer.

Kvarterets byggnader är i förslaget präglade av grönska och gårdar. Innergården är tydligt indelad i fyra zoner med lekplats, fjärilsrestaurang, pallkragsodling och umgängesytor. Alla hus är dessutom försedda med takträdgårdar där de boende kan umgås, hänga tvätt eller bara koppla av. I förslaget finns också en bred variation av typer och storlekar på lägenheter. Bland annat finns där så kallade växelbostäder, där föräldrar som separerat kan bo med sina nya familjer men ändå samtidigt tillsammans med sitt gemensamma barn. För att ge liv i gaturummet och en närvaro av människorna inne i husen är cykelrum, mekarrum och återbruksrum som vetter mot gatan uppglasade.

– Inom hela LINK-koncernen finns en lång tradition av att arbeta med bostäder, berättar John Lydholm, vd för LINK arkitektur i Sverige. Till exempel är LINK arkitektur i Norge ett av de arkitektkontor som ritar flest bostäder i hela landet. Även på LINK i Danmark är bostadskompetensen central och i samband med sammanslagningen av kontoren i Malmö och Köpenhamn har vi fått möjligheten att arbeta brett med bostäder i hela Öresundsregionen. Vinsten i denna markanvisningstävling och LINK arkitekturs förslag visar på den bostadskompetens som finns i Stockholm och den svenska organisationen.

Norra Tyresö centrum, Kvarter 5 A och 5 B, LINK arkitektur och Strabag

För mer information var vänlig kontakta:

John Lydholm, vd LINK arkitektur Tfn: +46 70 205 10 71 E-post: john.lydholm@linkarkitektur.se

Ellinor Sundström LINK arkitektur Tfn: +46 739 75 27 00 E-post: ellinor.sundstrom@linkarkitektur.se

Kontaktperson