Nyheter

LINK arkitektur rekryterar hållbarhetschef från IVL Svenska Miljöinstitutet

LINK arkitektur rekryterar hållbarhetschef från IVL Svenska Miljöinstitutet

2014-10-07

Ett av Nordens största arkitektföretag, LINK arkitektur, har rekryterat Ivana Kildsgaard till rollen som hållbarhetschef för den svenska verksamheten. Ivana är arkitekt och ingenjör med flera års erfarenhet av arbete med hållbara byggnader och energieffektivisering. Hon har tidigare arbetat som arkitekt i Belgrad, Serbien och som chef för Worldwatch Institute Norden. Nu senast kommer hon från en roll som projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Förutom att stärka och utveckla LINK arkitekturs hållbarhetsprofil kommer hon personligen att vara involverad i projekt som kräver avancerad miljö- och hållbarhetskompetens.

LINK arkitektur har sedan länge haft ett övergripande miljö- och hållbarhetsfokus, nu väljer företaget att satsa ytterligare på sitt hållbarhetsarbete och har värvat Ivana Kildsgaard som hållbarhetschef i Sverige. Tillsammans med LINK arkitekturs chef för teknik och miljö i Norge skall Ivana stärka och utveckla LINK arkitekturs miljö- och hållbarhetsprofil. Ivana kommer också att vara involverad i företagets projekt. Hennes kompetens ska kunna erbjudas de kunder som har behov av avancerad miljö- och hållbarhetskompetens i sitt projekt.

– Jag ser fram emot att få börja arbeta på LINK arkitektur, säger Ivana Kildsgaard. Där kommer jag att kunna kombinera mina tidigare erfarenheter från utformningen av byggnader och miljöer med erfarenheterna från energieffektivisering- och klimatanpassningsprojekt. De samlade erfarenheterna har gjort att vi kommer att kunna skapa en ökad förståelse mellan arkitekterna och teknikerna i projekten. Det känns också roligt att få vara med och bredda hela LINK-koncernens hållbarhetskompetens då de är involverade i många av de stora nordiska byggnadsprojekt som genomförs just nu.

Ivana är född och uppvuxen i Serbien där hon utbildade sig till arkitekt. Efter att ha flyttat till Sverige kompletterade hon sin utbildning med en internationell civilingenjörsexamen inom miljö och hållbarhet på KTH. Hon har även varit verksam som föreläsare i miljö- och hållbarhetsfrågor, både i Sverige och internationellt. Nu senast kommer hon från IVL Svenska Miljöinstitutet där hon arbetat som projektledare och forskare under åtta år. Under åren har hon även varit initiativtagare till, ett flertal stora internationella bygg- och stadsutvecklingsprojekt.

­– Vi är givetvis väldigt nöjda över att ha Ivana på plats, säger John Lydholm, vd på LINK arkitektur. Med sina erfarenheter nationellt såväl som internationellt kommer hon att vara en viktig resurs för oss. Huvudfokus kommer att ligga på att stärka och utveckla företagets miljö- och hållbarhetsprofil, både internt och externt. Detta genom att dels ta fram en tydlig strategi för hur företaget ska verka hållbart, ekonomiskt, socialt och miljömässigt, i alla projekt, dels genom att arbeta med hållbarhetscertifiering och bygga och stärka kompetensen hos LINKs medarbetare.

Kontaktperson