Nyheter

Stadsbiblioteket Göteborg

Stadsbiblioteket Göteborg

2014-06-18

Göteborgs stadsbibliotek har över en miljon besökare om året. Det är en självklar mötesplats och en stark kulturinstitution, som med åren vuxit ur sin sextiotalskostym. Efter en stor omvandling har biblioteket expanderat med en tillbyggnad och en ny, mer öppen fasadlösning. Biblioteket har fått nya vingar och mer rum för möten, lärande, kultur och arbete. LINK arkitektur är hyresgästens och de miljontals besökarnas inredningsarkitekt för bibliotekets nära 13 000 kvm.

I mars 2012 stängdes biblioteket för totalrenovering och tillbyggnad. Sedan dess har ytterväggar rivits ned, en glasfasad byggts upp, all invändig teknik och inredning bytts ut och en 3 700 kvadratmeter stor tillbyggnad har kommit till. Förutom utökad biblioteksyta har också en ny entré, nya grupp- och mötesrum, en lärosal, en balkong, ett kafé med terrass, en öppen hörsalsgradäng och en ungdomsavdelning skapats.

Biblioteket ska vara en källa till inspiration som väcker nyfikenhet och en tillgänglig och levande mötesplats för alla. ”Möten” har därför varit det centrala ledordet i inredningsuppdraget. Besökarna ska bjudas på inspirerande rum, gestaltade med stor omsorg, där en tydlig logistik gör det lätt att hitta det som eftersöks. Inredningen tar tillvara på byggnadens inneboende karaktär och svarar samtidigt mot nutidens och framtidens behov. I nära samarbete med vår beställare har vi arbetat med rummens struktur och organisation, för att säkerställa att medier och rumsupplevelse, i kombination med besökarens och personalens behov, är i fokus på biblioteket.

I samspelet mellan gamla och nya ytor möter historisk igenkänning en lågmäld inredning som låter litteraturen och medierna stå i centrum, bland annat genom temaöar kring olika fackområden och en mötesplats i varje hörn. Interiören går i toner av tegelgult och trä, kulörer som är inspirerade av exteriörerna runt Götaplatsen. Hållbara och eleganta tillskott har adderats, med många specialritade element. En ryggrad av bokhyllor i ask och vitt bär stolt bibliotekets skatter. På barn- och ungdomsavdelningarna är formerna mjukare, skalan mindre och spännande rum har skapas mellan de svängda hyllorna.

Det moderna biblioteket är en viktig och komplex samhällsfunktion. Uppdraget har krävt en pragmatisk och strukturerad process med lyhördhet och nära samarbete med hyresgäst och övriga konsulter. Det är också en arbetsplats för ca 130 medarbetare, som i och med ombyggnaden infört nya samarbetssätt. 70 arbetsplatser till 130 medarbetare innebär en flexibel lösning utan egna platser men med en personlig förvaring för var och en. Det öppna kontorslandskapet med olika utrustade arbetsplatser efter arbetssituation skapar öppenhet, kommunikation och en kreativ gemenskap.

Det nya stadsbiblioteket invigdes på Världsbokdagen den 23 april 2014.