Nyheter

Pumphuset 09 vinnare av Umeå kommuns stadsmiljöpris

Pumphuset 09 vinnare av Umeå kommuns stadsmiljöpris

2014-06-01

Vi står bakom den omsorgsfullt formgivna pumpstationen, som står som vinnare av Umeå kommuns stadsmiljöpris 2013.

Pumpstationen U9 har mottagit Umeå kommuns stadsmiljöpris 2013, som går till en nyligen genomförd förbättring av stadsmiljön i Umeå kommun. Umeå kommuns gestaltningsgrupp nominerade 10 bidrag till priset och sedan har en omröstning ägt rum på kommunens hemsida.

Projektet består av utvändig och invändig ombyggnad av Umeås största avlopps- pumpstation "U9", från 1960-talet. Arkitektoniskt var målsättningen att göra något extra av anläggningen då den är placerad vid ett populärt promenadstråk och centralt parkområde vid Umeälvens strand.

Den nya fasaden har ett träraster av lärk med inslag av rostfritt stål och skiljer sig markant i formspråk, gestaltning och material från den tidigare röda tegelfasaden. Trärastrets uttryck ger även nattetid effekter genom RGB-belysning i takfoten som ändrar byggnadens karaktär i olika färger och som ska föra tankarna till norrsken.