Nyheter

LINK nomineras till Fortifikationsverkets Arkitekturpris

LINK nomineras till Fortifikationsverkets Arkitekturpris

2014-11-18

LINK arkitektur står bakom Motor- och logistikskolan i Skövde som nu är en av de nominerade byggnaderna till Fortfikationsverkets Arkitekturpris. Priset är tänkt att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur i försvarsfastigheter.

Uppdraget vanns ursprungligen genom en tävling, av White arkitekter, som sedan arbetade med projektet i dess första skeden. Det fortsatta arbetet med projektering och omarbetningar togs sedan över av LINK och äran för nomineringen är alltså delad mellan kontoren.

Förutom Motor- och logistikskolan, är även Förvarsmaktens nya ridhus i Stockholm och Bodens Garnisons träningshall nominerade till priset.

Vinnaren kommer att utses på Armémuseum den 19:e november.

Läs mer om priset här

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklings- & marknadschef
Mob:
+46 10 479 99 43
petra.svensson.gleisner
@linkarkitektur.se