Nyheter

Danska arkitekter lär sig om BIM hos LINK arkitektur

Danska arkitekter lär sig om BIM hos LINK arkitektur

2014-09-16

Tisdag den 16:e september besöker danska Byens netværk och BIM Equity, LINK arkitektur i Malmö för att höra om hur arkitektkontoret använder BIM i sitt dagliga arbete.

LINK arkitektur ligger i framkant för utvecklingen av digitalt byggande. Med hjälp av BIM vill företaget skapa ett kontinuerligt och fritt informationsflöde mellan projekterande, entreprenörer och byggherrar – genom ett projekts alla faser. Från tidiga skeden, genom byggfasen över till driftskedet och ända fram till eventuellt återbruk.

Ett av företagets mest omfattande BIM-projekt är Akut- och infektionskliniken vid Malmö Universitetssjukhus, där en BIM-baserad utvecklingsplattform medförde stora besparingar i det 27 000 m² projektet. På samma sätt arbetar nu LINK med Södersjukhuset i Stockholm. Sjukhuset ska moderniseras och ytterligare 74 000 m² ska byggas till, innehållande akutmottagning, operationssalar, sterilcentral, vårdavdelning etc. Även i detta projekt spelar användandet av BIM en avgörande roll som verktyg för att säkra ett omfattande informationsutbyte och en bred kontroll genom alla faser och på samtliga nivåer. Målet är att skapa bättre tekniska och funktionella lösningar, motarbeta fel, säkra lägre omkostnader, generellt öka kvaliteten och därmed skapa ett hållbart projekt.

Arbetet med de två sjukhusprojekten kommer att vara utgångspunkten för LINK arkitekturs föredrag om hur BIM har blivit en integrerad del i kontorets arbetsprocess och vilka fördelar det ger.

Läs mer om Byens netværk och BIM Equitys besök här: http://www.byens-netvaerk.dk/da-DK/Arrangementer/Arrangementer/2014/Netv%C3%A6rkstur-til-Malm%C3%B8.aspx

Läs mer om LINK arkitektur arbete med BIM: http://linkarkitektur.com/se/Tjaenster/Specialisttjaenster/BIM

Läs BIM Equity’s pressmedelelse her http://news.pressport.dk/pressrelease/18766/Danske-raadgivere-bliver-klogere-paa-BIM-og-Malmoes-udvikling

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklings- & marknadschef
Mob:
+46 10 479 99 43
petra.svensson.gleisner
@linkarkitektur.se