Nyheter

Lidl-butik nominerad till Årets Bygge

Lidl-butiken i Visby, ritad av LINK Arkitektur, är nominerad till Årets Bygge (foto: Mikael Olsson)

Lidl-butik nominerad till Årets Bygge

2021-02-11

LINK Arkitektur står bakom Lidl-butiken i Visby, som nu står som en av tre finalister i det prestigefyllda priset Årets Bygge, i kategorin industri/butik.

Lidl-butiken på Gotland är den första i Sverige att erhålla SGBC:s certifiering NollCO2. Certifieringen, i kombination med kraven på klimatdeklarationer, banar väg för ett branschgemensamt och transparant sätt att räkna på klimatpåverkan. I projekteringen för just detta projekt användes ett egenutvecklat verktyg för att arkitekterna i realtid skulle kunna bedöma klimatpåverkan vid olika systemlösningar i den framtagna BIM-modellen. Butiken i Visby är byggd helt i massivträ och landade på 228 av de maximalt tillåtna 300 kg CO2e/m2 BTA.

– Kanske har vi inte hållit budgeten gällande siffrorna, men vi har hållit koldioxidbudgeten. Vi har fått igen de pengar vi lagt på detta, inte bara genom ett förstärkt varumärke utan också genom de konkreta kunskaper och metoder som vi nu tar med oss i framtida konceptbyggnader, säger Mattias Tas på Lidl Sverige KB.

NollCO2 och BREEAM-SE Excellent

Konceptet för butiken i Visby består av flera samverkande lösningar för att uppnå certifieringskraven för både NollCO2 och BREEAM-SE Excellent. Butiken är, så när som på betongplattan, byggd helt i trä med både träpaneler, träväggar, träbalkar och trätak. Den har utrustats med solceller, gröna takytor med sedumväxter, gräs och örter. På tomten finns dessutom ekozoner och planteringsytor som bidrar till biologisk mångfald. Installationssystem och kyl- och frysanläggningar drivs med naturliga köldmedier och man använder värmeåtervinning för bästa möjliga energiprestanda.

De utsläpp som inte kunde undvikas kompenseras med solcellsanläggningar på butiken och på en lagerbyggnad i Örebro som beräknas generera solel motsvarande cirka 1 miljon kWh/år.

Samverkan

Byggprojektet har krävt ett helhetstänkande genom hela processen där beställare, arkitekt och byggentreprenör har arbetat tätt tillsammans. Med noggranna uträkningar och genomtänkta val av material, fasader, glasytor, isolering, solavskärmning och energisystem har klimatpåverkan reducerats till en nettonollutsläppsbyggnad.

– Att, i samverkan med de andra aktörerna, analysera olika lösningar i tid och otid är det som har lett fram till att vi har kunnat nå ett så lågt klimatavtryck. Nomineringen är en sorts kvitto på vilken effekt som kan uppnås när samverkan fungerar riktigt bra, säger Andreas Lebisch, ansvarig arkitekt på LINK arkitektur.

Om årets bygge

Årets Bygge delas årligen ut av tidningen Byggindustrin. År 2021 kommer en vinnare/kategori samt en totalvinnare att utses. Priset bedöms utifrån kriterierna: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan. Vinnarna koras den 18 mars.

LINK Arkitektur står även bakom de tidigare nominerade projekten Skandionkliniken och Umeås badhus Navet.

Kontaktperson

Alexander Landborn
Klimatsmart arkitektur, Hållbarhetschef
Mob:
+46 72 244 77 42
alexander.landborn
@linkarkitektur.se