Nyheter

LINK arkitektur satsar på återbruk och tecknar ramavtal med Göteborgs Stad

Länsförsäkringar, Umeå – ett av LINK arkitekturs tidigare återbruksprojekt

LINK arkitektur satsar på återbruk och tecknar ramavtal med Göteborgs Stad

2020-04-24

LINK arkitektur satsar stort inom hållbarhet och näst på tur är ett ramavtal med Göteborgs stad där företaget har valts ut som en av de ramavtalsleverantörer som ska bistå med kunskap och erfarenhet inom just återbruk.

Företag och offentlig sektor i Sverige slänger möbler som motsvarar ca 330 000 ton – varje år. Att enbart återbruka kontorsstolar skulle ge en årlig besparing på 400 miljoner kronor. Med andra ord tjänar både planeten och plånboken på cirkulära möbelflöden. Det vill Göteborgs stad ta fasta på och har nu tecknat avtal med LINK arkitektur för att realisera potentialen.

- Att arbeta med återbruksprojekt handlar inte bara om att ta hand om gamla möbler, utan om att tänka cirkulärt i alla delar av designprocessen och genom hela livscykeln. Samtidigt måste det vara lika självklart att ta hand om den befintliga inredningen på ett kontor som det är att tar med sig sina personliga ägodelar när man flyttar, säger Klara Brunnström, ansvarig för inredningsarkitektur på LINK arkitektur.

Cirkulära möbelflöden är ett mångfacetterat område där återbruk av befintliga möbler är den mest kända delen. Lika centralt är det att arbeta med att minska den totala resursanvändningen och i tillägg till det planera för flexibilitet, där möbler kan nyttjas till olika funktioner och klara kvalitets- och funktionskrav även när verksamhetens behov förändras. Här har inredningsarkitekten en central roll, både med det cirkulära och flexibla angreppssättet igenom hela projektet och med att få ihop helheten, så att gestaltningsnivån är precis lika hög – eller ännu högre – som i konventionella projekt.

LINK arkitektur arbetar proaktivt och fokuserat med återbruk sedan en lång tid tillbaka. De har erfarenhet från en rad olika återbruksprojekt och arbetar med en egenutvecklad metod för att inventera, värdera och möjliggöra för återbruk. Länsförsäkringars kontorsbyggnad i Umeå har inretts med en stor andel återbrukad inredning, vilket har gett en kostnadsbesparing på ca 2,1 miljoner kronor. För Tekniska nämndhuset i Stockholm genomfördes en grundlig inventering och slutligen kommer ca 70 % av möblerna att återbrukas, dels inom verksamheten dels genom returmarknad. Även LINK arkitekturs eget Göteborgskontor har utformats med 100 % återbrukad inredning.

- Det är fantastiskt roligt med en kund som väljer att satsa så tydligt på återbruk och vi är både stolta och glada över förtroendet. Vi kan föreslå cirkulära lösningar i alla våra projekt, men i slutänden är det kunden som tar besluten och därför blir jag extra glad av det här ställningstagandet. Hållbarhet är någonting som jag personligen verkligen brinner för och både jag och mina kollegor är otroligt peppade på att komma igång, säger Klara Brunnström.

Kontaktperson

Klara Brunnström
Ansvarig för inredningsarkitektur, Arkitekt SIR/MSA
Mob:
+46 10 479 98 35
klara.brunnstrom
@linkarkitektur.se