Nyheter

Nya initiativ med anledning av COVID-19

Nya initiativ med anledning av COVID-19

2020-03-13

Den snabba spridningen av COVID-19 i Sverige innebär att vi måste ta ett gemensamt ansvar för situationen och bidra till att begränsa sjukdomens spridning. LINK arkitektur har beslutat att vidta en rad tillfälliga åtgärder för att bidra till att reducera smittan och samtidigt säkra att vi upprätthåller produktiviteten och löser alla våra uppdrag på ett bra sätt för våra kunder.

LINK arkitektur följer flera myndigheters uppmaning om att ge medarbetare möjlighet att arbeta hemifrån, i den omfattning som det är möjligt. Tack vare våra digitaliserade och integrerade system kan alla medarbetare arbeta effektivt och säkert hemifrån, både mellan avdelningar och länder.

Vi skapar förutsättningar för att leveranserna till våra kunder ska bli minst möjligt berörda av situationen. Vi har för närvarande full kapacitet och en solid resurstillgång. Vi var tidigt ute med en beredskap och våra medarbetare fick snabbt besked om förebyggande åtgärder. Vi har varit lösningsorienterade för att undvika smittspridning och etablerat möjlighet för alla medarbetare att arbeta hemifrån och sett till att alla är väl tekniskt utrustade med verktyg, VPN-åtkomst och datorutrustning med god säkerhet. Projekten kan därför fortlöpa med samma höga standard som vanligt. De flesta mötena kommer att genomföras via Skype de nästföljande veckorna.

För att ytterligare begränsa smittorisken, även för våra medarbetare på kontoren, har vi begränsat samlingar om fler än 15 personer och uppmanat samtliga att undvika kollektivtrafik i rusningstid. Dessa åtgärder ska medverka till att säkra en så normal arbetssituation som möjligt i en extraordinär, global situation. Vi uppmanar nu till ett kollektivt ansvar och ber alla medarbetare att bidra efter bästa förmåga med att hålla hjulen snurrande, så länge man är frisk. Därmed hoppas vi att vi på LINK arkitektur kan bidra till att begränsa smittan och bidra till att vi som samhälle snarast möjligt kommer ur denna svåra situation.

Kontaktperson