Nyheter

Malmö Stads miljöbyggpris tilldelas LINK arkitektur

Kvarteret Klyvaren av LINK arkitektur. Fotograf: Hrund Winckler

Malmö Stads miljöbyggpris tilldelas LINK arkitektur

2018-09-17

Under Stadsbyggandets dag i Malmö tilldelades LINK arkitekturs kontorshus Klyvaren III stadens årliga pris för arkitektur och hållbart byggande – Gröna Lansen.

Priset delades ut på Malmö live och togs emot av Marius Lorentzen, uppdragsansvarig arkitekt från LINK arkitektur, tillsammans med beställaren Vita Örn.

 Det har varit en väldigt lång men positiv resa. Det är fantastiskt att vi vinner med en typ av byggnad som det finns så många av i Malmö och andra städer. Bostäder och kontor, som är så otroligt viktiga där vi lever och där vi arbetar, sa Marius i tacktalet.

Klyvaren III är ett klimatsmart kontorshus i Västra hamnen i Malmö, ritat av LINK arkitektur, som även har ritat det intilliggande bostadshuset. Genom att samnyttja funktioner mellan bostadshus och kontorshus med t ex ett nytt värme- och kylsystem, som använder beprövad, funktionell teknik tillsammans med nyutvecklade styrsystem, möjliggörs en mycket låg förbrukning av endast förnyelsebar energi.

Dessutom ligger stort fokus på att hyresgästerna själva integreras och ser de sociala, ekonomiska och ekologiska miljömålen med huset som självklara, gemensamma och fördelaktiga både för samhället och miljön men även för den enskilde individen.

Kontorshuset är med sin svarta fasad och diskret integrerade solavskärmning utformat för att komplettera de omkringliggande byggnaderna och knyta ihop kvarteret. Nu har projektet belönats med Gröna Lansen, som årligen delas ut till klimatsmarta, nytänkande projekt med positiv påverkan och betydelse för Malmö stad.

Juryns motivering:

Fastigheten Klyvaren 3 i Västra hamnen får Malmö stads Gröna Lansen pris för ett miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande. Genom att dra nytta av synergier mellan bostäder och kontor, och använda beprövad teknik på ett framtidsorienterat sätt, uppnår Klyvaren 3 mycket låg energiförbrukning. Byggherre är Vita Örn AB och LINK Arkitektur har ritat byggnaderna, som består av bostäder, kontor och affärslokaler.

– Fastighetssektorn står för stor klimat- och miljöpåverkan men Vita Örn har visat att det går att både bygga och använda fastigheter nästan helt utan klimatutsläpp. Huset kombinerar innovativa system som ger hållbara valmöjligheter för dem som ska använda bostäderna och lokalerna, säger Märta Stenevi, kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Kontaktperson

Marius Lorentzen, arkitekt MNAL
marius.lorentzen@linkarkitektur.se, +46 73 518 50 20

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Regionchef Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se