Nyheter

Nu invigs landets modernaste rehabiliteringscenter

Rehabiliteringscentrets nya entrérum / Foto: RSS

Nu invigs landets modernaste rehabiliteringscenter

Efter många år i provisorier flyttar Rehab Station Stockholm, RSS, in i nya lokaler i Solna. Nybyggnationen är en unik satsning som stärker centret som nationellt ledande inom sitt område. LINK arkitektur står bakom den nya byggnaden och dess inredning som ska stödja verksamhetens rehabiliteringskoncept.

RSS tar emot personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros och allmän neurologi. Verksamheten är ett dotterbolag till Praktikertjänst AB, vars fastighetsbolag har anlitat LINK arkitektur för uppdraget att expandera och utveckla verksamheten i form av en ny rehabiliteringsbyggnad. Det nya centret har byggts i anslutning till äldre kasernbyggnader invid Nationalstadsparken i Solna.

- Vi har lotsat projektet genom en komplicerad detaljplanesituation och har tillsammans med verksamheten haft som mål att såväl byggnad som inredning ska stödja den engagerade rehabilitering som bedrivs, säger Roger Larsson, uppdragsansvarig arkitekt på LINK arkitektur.

Rehabiliteringen på RSS har som mål att patienterna ska kunna återfå eller bibehålla en aktiv roll i samhället med hög grad av självständighet. En stor del av personalen är själva rullstolsburna varför hela miljön har planerats med stort fokus på just tillgänglighet.

Besökarna till det nya centret möts av ett stort entrérum som binder samman de olika byggnadsdelarna. Detta är verksamhetens nav med reception samt en restaurang som är öppen även för allmänheten. I entréplanet ryms också behandlingsrum och en träningslokal i en av de äldre kasernbyggnaderna. Internatdelens femtio boenderum ligger i huvudsak i ett övre plan med utblickar mot den omgivande Nationalstadsparken.

Verksamheten i den nya byggnaden är redan i full gång och det nya Rehab Station Stockholm invigdes officiellt igår, onsdagen den 15:e november.

FAKTA: NYA REHAB STATION STOCKHOLM
Plats: Frösundavik, Solna
Status: Invigning november 2017
Byggherre: Praktikertjänst Fastigheter AB
Arkitekt/inredningsarkitekt: LINK arkitektur AB
Projektstorlek: 9 650 m2