Nyheter

Hur kan skolan fungera som mötesplats i staden?

Skien fritidspark och Hjalmar Johansen gymnasium / Hundven-Clements Photography

Hur kan skolan fungera som mötesplats i staden?

2017-11-01

På vilka sätt kan en skolbyggnad fungera för mer än bara lärande? Vad innebär samnyttjande med andra skolor, verksamheter och med samhället runtomkring? Vi vill lyfta frågan om vilka värden som kan tillföras samhället om vi tänker till lite extra när vi planerar för nya skolor. Var står vi dag, och framförallt – hur kan vi komma längre?

LINK arkitektur, Forum Bygga Skola och Hemsö Fastighets AB bjuder in till LINK dialog – ett frukostseminarium där vi tar upp goda exempel, belyser utmaningarna och diskuterar möjliga lösningar.

Tid: 22 november klockan 07.30-09.30
Plats: LINK arkitektur, Lumaparksvägen 7, Stockholm

PROGRAM

7:30 Frukost och mingel

8:00 Välkomna till LINK arkitektur! Moderator Magnus Anclair, projektledare, Forum Bygga Skola inleder.

8:15 Anna Marand, projektutvecklingschef, Hemsö Fastighets AB

Fastighetsägarperspektivet: Anna berättar om sina erfarenheter från planeringsprocessen kring multifunktionella skolbyggnader. Hur kan vi planera för ett ökat samutnyttjande av skollokaler? Vilka vinster och utmaningar finns med en multifunktionell skola?

8:30 Eva Arfwedson, rektor & Per Egon Johansson, vd, Raoul Wallenbergskolan
Brukarperspektivet: Raoul Wallenbergskolan har i samverkan med Hemsö Fastighets AB utvecklat ett nytt skolkoncept, ”Skolan mitt i byn”. Ambitionen är att utforma lokaler och verksamhet på ett sådant sätt att det blir en naturlig mötesplats för alla medborgare i Järvastaden.

8:45 Svein Halleraker, koncernansvarig för Skola & utbildning, LINK arkitektur
Praktiska exempel: Svein berättar om norska skolprojekt på temat ”Skolan i lokalsamhället – lokalsamhället i skolan”. Att bygga skolor innebär betydande investeringar för samhället och därför är det viktigt att de utformas för ett brett användningsområde. Lokalerna nyttjas för utbildning dagtid, resten av dygnet kan de ge plats åt en mångfald av aktiviteter.

9:00 Gemensam diskussion

9:30 Avslutning

Intresserad? Anmäl dig genom att skicka ett mail till:
info@linkarkitektur.se

Ange ”LINK dialog” i ämnesraden. Bjud gärna med din kollega!
Sista dag för anmälan är fredag 17/11.

Varmt välkommen!

Kontaktperson

Linda Santesson
Regionchef Stockholm
Mob:
+46726564151
linda.santesson
@linkarkitektur.se