Nyheter

Framtidens laboratorium ska locka forskare från hela världen

Framtidens laboratorium vid Karolinska sjukhuset i Huddinge

Framtidens laboratorium ska locka forskare från hela världen

2017-01-20

I en forskningsmiljö som attraherar internationella forskare från hela världen ska spjutspetsforskning inom bland annat biovetenskap, medicin och hematologi samsas. Framtidens laboratorium vid Karolinska sjukhuset i Huddinge befinner sig i gränslandet mellan forskning och vård, i ett så kallat SciLife-område.

De nya forsknings- och studiemiljöerna ligger i nära anslutning till sjukhuset och skapar därmed förutsättningar för maximal samverkan mellan studenter, forskare och sjukhuspersonal. Här suddas gränserna mellan institutioner och kliniker ut. När dörrarna slås upp om drygt ett år möts gästforskare och besökare av en miljö med internationell klass och skandinavisk framåtanda. LINK arkitektur är inredningsarkitekt för två stora delprojekt i området – Neo och ANA 8, med plats för nära tusen forskare och studenter.

Inom forskningens värld når begreppet yteffektivitet nya höjder. Forskningsanslag kan nämligen upphöra och som en följd av det måste alla ekonomiska resurser hela tiden gå till forskningens fortskridande och inte till outnyttjade kvadratmeter. Därför finns det en tradition av att utnyttja minsta millimeter till förvaring eller arbetsytor och forskarna är vana vid att röra sig på kompakta ytor. Samtidigt råder det en hög omflyttningsgrad bland forskarlagen. Här kommer inredningsarkitekternas utmaning in. Framtidens laboratorium ska locka forskare från hela världen och samtidigt vara både yteffektivt och flexibelt.

– Vi har planerat arbetsplatserna minutiöst med fler gemensamma ytor till förmån för pengar till själva forskningen, säger Laila Ifwer Sternhoff, bitr. ansvarig inredningsarkitekt för projektet. Ett nytt system för laboratorieinredning möjliggör en snabb specialanpassning av lokalerna och varje litet skrymsle har försetts med förvaring. I Huddinges nya forskningscentrum kommer ingen forskare med höga krav på flexibilitet och yteffektivitet att bli besviken, avslutar hon.

LINK arkitektur har för Karolinska Institutets räkning varit involverade i projektet sedan programskedets start 2014 och kommer att lämna in de slutgiltiga bygghandlingarna i år. Projektet omfattas av Neo, en 15 000 kvm stor nybyggnad med plats för 440 forskare och ANA 8, ett ombyggnadsprojekt på 9 000 kvm för 550 forskare och studenter.

Kontaktperson

Laila Ifwer Sternhoff, arkitekt SIR/MSA
laila.ifwer.sternhoff@linkarkitektur.se, +46 70 678 77 12