Nyheter

LINK arkitektur får internationellt arkitekturpris för hyllat landskapsprojekt i Oslo

Aker Brygge, Oslo / Foto: Tomasz Majewski

LINK arkitektur får internationellt arkitekturpris för hyllat landskapsprojekt i Oslo

2016-11-02

LINK arkitektur tilldelas WAN Awards 2016 - Waterfronts, för området Aker Brygge i centrala Oslo. Projektet är en del av en större utvecklingsprocess, där ett före detta industriområdet nu omvandlas till en levande stadsdel i ett mycket attraktivt läge.

Projektet har gjorts på uppdrag av Norwegian Property och omfattar en nio kilometer lång strandpromenad mot Oslo-fjorden, anslutande gator och ett större torgrum. Målsättningen har varit att göra området levande genom att arbeta om utemiljöerna, införa ett nytt koncept för handel och integrera nya kontorslokaler. 

LINK arkitektur har ansvarat för utformningen av utemiljöerna där fokus har varit att stärka kontakten med fjorden men också uppmuntra till social interaktion och mångfald. Social hållbarhet, känslan av trygghet och möjlighet för alla att vistas på platsen, har varit ett övergripande mål och utemiljön ska främja olika aktiviteter, spontana möten och kännas trygg dygnet runt.

- Projektet har bidragit till att återge Aker Brygge sin position som en pulserande stadsdel med ett myllrande stadsliv. Jag är tacksam för mina duktiga kollegor så väl som Norwegian Property som har spelat en aktiv roll i utformningen, säger Anne Pia Møllenhus, avdelningschef för LINK arkitekturs landskapsavdelning.

I sin nominering beskriver juryn för WAN Awards ett starkt men enkelt koncept som har bidragit till att stärka områdets identitet och kontakten med vattnet.

Fakta: WAN Awards
World Architecture News (WAN) mottar varje år nomineringar av arkitektur- och landskapsarkitekturprojekt från hela världen. WAN Awards är ett internationellt, välrenommerat arkitekturpris som delas ut i 22 olika kategorier. En av dessa kategorier är ”Waterfront”.

Läs hela nomineringen här 

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus, avdelningschef för landskapsarkitektur
apm@linklandskap.no, +47 480 56 62

Kontaktperson