Nyheter

Tryggare skolarkitektur

Brinkskolan i Täby (Hundven-Clements Photography)

Tryggare skolarkitektur

2016-11-03

Det finns mycket som kan göras för att ge framtidens generationer de allra bästa förutsättningarna för en bra skolgång och en del av det handlar om att utforma skolor som är trygga, förebygger mobbing och främjar lusten att lära.

Nu bjuder LINK arkitektur in till en frukostdialog om skolrummens betydelse för lärandet! Magnus Lindgren och Frida Brismar Pålsson kommer att föreläsa om vad som kan göras redan i planeringsstadiet för att få en tryggare skola. Dessutom kommer Caroline Csemiczky att berätta om arbetet med bland annat trygghetsfrågor på Brinkskolan i Täby.

Trygghet i skolan, Magnus Lindgren
Skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och unga. Dessutom känner många sig otrygga i just skolan. Magnus, som är generalsekreterare för den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige, kriminolog, doktor i psykologi och f.d. polis, kommer att prata om varför det är så och vad som kan göras för att förebygga det.

Miljöns påverkan på lärandet, Frida Brismar Pålsson
Frida specialiserar sig på sambandet mellan lärande och arkitektur. I denna föreläsning kommer hon att prata om vikten av att tydliggöra de pedagogiska målen redan på ritbordet och om hur centrala begrepp för lärande kan tolkas konkret i skolbyggnader utifrån hennes analysmodell.

Social hållbarhet på Brinkskolan, Caroline Csemiczky
Caroline har varit en av de tongivande arkitekterna på Brinkskolan, där stort fokus har legat på social hållbarhet. Hon kommer att berätta om hur de har arbetat med verksamheten och byggnadens skala för att skapa en trygg och flexibel skola.


Tid: Den 29:e november kl 08:00-09:30, frukost serveras från kl 07:45
Plats: LINK arkitektur, Lumaparksvägen 7 i Stockholm

Anmälan senast den 22/11 via: info@linkarkitektur.se

Kontaktperson

Linda Santesson
Regionchef Stockholm
Mob:
+46726564151
linda.santesson
@linkarkitektur.se