Nyheter

LINK arkitektur ritar ny vårdbyggnad vid Helsingborgs lasarett

Illustration: Schmidt Hammer Lassen Architects

LINK arkitektur ritar ny vårdbyggnad vid Helsingborgs lasarett

2016-07-04

Helsingsborgs sjukhusområde ska utökas med en 45 000 m2 stor sjukhusbyggnad och LINK arkitektur har valts ut för att omarbeta det tidigare framtagna förslaget.

Den nya vårdbyggnaden kommer att innehålla psykiatri, vårdavdelningar, somatiska mottagningar, produktionskök/matsal och administration/utbildningslokaler. Delar av sjukhusets verksamhet kommer att flytta från den befintliga huvudbyggnaden till den nya byggnaden och på så sätt tillgodoses det ökade behovet av vårdplatser och mottagningar. Ny- och ombyggnaden säkrar också bättre vård för patienterna och godare arbetsmiljö för personalen.

Nybyggnaden rymmer sluten, psykiatrisk vård, någonting som ställer höga krav på säkerhet och sekretess, men stor vikt läggs samtidigt vid att byggnaden inte ska upplevas som en institutionsbyggnad. Med människan i centrum, kommer patienterna att ges tillgång till både takterrasser och atriumgårdar som en del i sin tillfrisknad.

Region Skåne har stort fokus på långsiktig hållbarhet och byggnaden planeras med stor flexibilitet för framtida om- och tillbyggnader. Målet är att miljöklassa byggnaden enligt Swedish Green Building Councils miljöklassningsmetod Miljöbyggnad, nivå silver.

- Nu kavlar vi upp ärmarna för att arbeta vidare med projektet för att få till ett både funktionellt och vackert tillskott till staden, säger Peder Lindblad, ansvarig arkitekt.