Nyheter

Almedalen 2016

Almedalen 2016

2016-06-28

LINK arkitektur deltar aktivt i arkitekturdebatten under Almedalsveckan. Det handlar både om trygghet, vårdmiljöer, klimatutmaningen och bostadskrisen. Kom, lyssna och delta!
Följ oss också under taggen #LINKopinion.

Trygghet i skolan – antimobbningsprogram eller larmbågar?
Arrangör:
Stiftelsen Tryggare Sverige
Tid: Måndag 4 juli,12:30 - 13:45
Plats: Sal D24 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Beskrivning: Ungdomar spenderar större delen av sin tid i skola. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn och ungdomar drabbas av brott. Hur kan skolan bli tryggare? Handlar det om antimobbningsprogram, larmbågar eller den fysiska utformningen? Läs mer >

Trygghet i det offentliga rummet – ett feministiskt perspektiv
Arrangör:
 Stiftelsen Tryggare Sverige 
Tid: Onsdag 6 juli, 10:15 - 11:30
Plats: Sal B42 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 
Beskrivning: Offentliga rummet domineras på vissa platser av män, vilket kan innebära att kvinnor känner sig kontrollerade, otrygga och drar sig för att vistas i dessa miljöer. Är ett sätt att skapa trygghet att låta feministiska teorier påverka stadsplaneringen vid utformningen av det offentliga rummet?  Läs mer >

Nästan 90 miljarder kronor ska investeras i vårdmiljöer – hur får vi dem så bra som möjligt?
Arrangör:
Sveriges Arkitekter
Tid: Tisdag 5 juli, 12.00-13.00 
Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
Beskrivning: Vårdens miljardprogram rullar – men hur blir själva vårdmiljön? Nära 90 miljarder kronor investeras i nya sjukhusbyggnader under kort tid, en historisk satsning. Dessa projekt rymmer stor potential och kan stärka vårt goda internationella rykte som ett ledande land inom vård och hälsa. Läs mer >

Klimatutmaningen – hur svenska företag tar täten
Arrangör:
Sydsvenska Handelskammaren
Tid: Tisdag 5 juli 13.15 – 13.50
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1
Beskrivning: Klimatfrågan har kommit att bli en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. Många företag har gått före och visat vägen, inte minst genom långsiktigt klimatarbete och innovationer. Läs mer >

Hur löser arkitekterna bostadskrisen?
Arrangör:
Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt
Tid: Fredag 8 juli, 11:45 - 13:00
Plats: Supper restaurang, Strandgatan 9
Beskrivning: Bristen på bostäder, speciellt de som vanligt folk har råd med, är en stor samhällsfråga. En av de yrkesgrupper som har insyn och som kan mest om planering, byggande och utformning är arkitekterna. Här står sju representanter för framgångsrika arkitektföretag på scenen för att berätta om lösningar. Läs mer >

Välkommen!

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklings- & marknadschef
Mob:
+46 10 479 99 43
petra.svensson.gleisner
@linkarkitektur.se