Nyheter

Brinkskolan vinnare av Täbys stadsbyggnadsprojekt 2016

Brinkskolan vinnare av Täbys stadsbyggnadsprojekt 2016

2016-06-21

En skola med fokus på ekologisk såväl som social hållbarhet.

Brinkskolan och Brinkens förskola är den första nya skolan som Täby kommun har byggt på 17 år. Den har gestaltats med stor omsorg om skala och anpassning till den vackert omgärdande skogen.

Den bärande idén är att hela skolan ska vara en inspirerande och lärande miljö. En flexibel och effektiv skola för 500 skol- och förskolebarn, där alla ytor går att använda för lärandeprocesser. Här finns plats för många olika typer av lärmiljöer, från stora till små, öppna till slutna och livliga till lugna.

För att ge den stora skolbyggnaden en skala som känns trygg för eleverna, har den delats upp i tre volymer som binds samman av ett stort, öppet rum. Det centrala rummet fungerar som ett nav i byggnaden med huvudentré, matsal, bibliotek och studietorg/aula. Här kan elever och lärare mötas på lika villkor.

LINK arkitektur har varit med i projektet från början till slut och processen har gått fort. På 2,5 år har alltifrån verksamhetsbeskrivning till projektering av både byggnad och inredning hunnits med, och gått under budget dessutom.

– Att Täby kommun har utsett skolan till årets stadsbyggnadsprojekt är väldigt smickrande. Vi ritar gärna fler skolor där man tror på skolmiljöns betydelse för elevernas utveckling och inte tummar på kvaliteten, säger Roger Larsson, ansvarig arkitekt på LINK arkitektur.

Vinnarmotiveringen:

”En skola som skiljer sig från andra, som signalerar långsiktig omsorg om dem som ska vistas där. Här tar man fasta på hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Materialval, rumsuppbyggnad och rumssamband stödjer denna grundsyn. Varje lärandesituation har sitt specifika rum. Här har man lagt grunden för framtiden genom tydlig omsorg om den kommande generationens miljö.

En byggnad för ca 500 skol- och förskolebarn och ca 60 skolpersonal, med en utformning som in i minsta detalj tar fasta på en gemensam pedagogisk idé – ett lärande av varandra. Elever och lärare har fått huvudrollerna under arbetet med att forma skolan. Därtill certifierad för miljöbyggnad guld.”

Priset delas ut den 21/6.