Nyheter

LINK arkitektur vinner markanvisning i Åkersberga

Illustration: LINK arkitektur/3D House

LINK arkitektur vinner markanvisning i Åkersberga

2016-06-07

LINK arkitektur har tillsammans med Magnolia Bostad vunnit en markanvisningstävling nära Åkersberga centrum. Här utvecklas ett nytt bostadsområde med cirka 300 hyresrätter.

Väster om Åkersberga centrum kommer den nya stadsdelen "Hagby äng och kullar" att växa fram. Totalt kommer stadsdelen att rymma cirka 800 bostäder, en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och radhus. Området planeras också för äldreboende, skola samt lokaler för handel och kontor. Det vinnande förslaget är av stadsmässig karaktär med byggnadshöjder på tre till fem våningar och balans mellan sluten kvartersbebyggelse och öppna ytor.

Juryns motivering löd:
”Tävlingsbidraget illustrerar ett område med en egen, tydlig karaktär med både variation och stringens i gestaltningen och juryn ser goda möjligheter till folkliv och social hållbarhet genom planering för lokaler i bottenplan mot gatan samt medveten formgivning av gator och gårdar med hjälp av bl.a. konstnärlig utsmyckning och pedagogisk dagvattenhantering.”

Arbetet med detaljplanen pågår och byggstart planeras till andra halvåret 2017. Avtalet är villkorat av att markanvisningen godkänns av Österåkers kommunstyrelse.

Läs mer om projektet här 

Kontaktperson

Linda Santesson
Regionchef Stockholm
Mob:
+46726564151
linda.santesson
@linkarkitektur.se