Nyheter

Välkommen till en workshop om innemiljö för fastighetsägare!

Välkommen till en workshop om innemiljö för fastighetsägare!

2016-04-25

Människor tillbringar huvuddelen, upp till nittio procent, av sina liv inomhus. Därför har inomhusmiljön stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Men vad är en god innemiljö och hur kan du som fastighetsägare tillhandahålla goda innemiljöer? Hur kan kraven för en god innemiljö formuleras?

För en fastighetsägare kan det bli kostsamt att åtgärda problem kopplat till innemiljön, och det är därför en god investering att ställa krav på innemiljö redan i förfrågningsunderlaget och programmet vid ny- och ombyggnation.

IVL Svenska Miljöinstitutet och LINK arkitektur bjuder in till en spännande dag där vi delar med oss av aktuell forskning inom området innemiljö. Vi tar upp vad man kan tänka på vid kravställning och tillsammans diskuterar vi bland annat hur man kan skapa effektiva strategier för att identifiera orsaker till och åtgärda innemiljöproblem som uppkommer i det befintliga fastighetsbeståndet.

Medverkar gör forskare och experter på innemiljöområdet: Erica Bloom, Ann-Beth Antonsson, Pär Fjällström, Sarka Langer, Carolina Faraguna och Bo Sahlberg från IVL Svenska Miljöinstitutet samt Ivana Kildsgaard från LINK arkitektur.

När? Onsdagen den 18 maj, kl. 12.00-16.30
Var? IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Stockholm

Evenemanget är kostnadsfritt!

Se hela programmet och anmäl dig här >