Nyheter

​Leif Øie har tillträtt som ny koncern-vd för LINK arkitektur

​Leif Øie har tillträtt som ny koncern-vd för LINK arkitektur

2016-01-08

Leif Øie, som har lång erfarenhet från ledande positioner i byggsektorn, har nu tillträtt som koncern-vd för LINK arkitektur. John Lydholm, vd för den svenska verksamheten, hälsar Leif välkommen och ser fram emot en samlad nordisk ledning som ett steg mot att ta större marknadsandelar på den nordiska arkitektmarknaden.

- Det är med spänning och entusiasm som jag antar uppdraget som koncern-vd för LINK arkitektur, säger Leif. God arkitektur är och förblir grundstenen i verksamheten. Till det kommer vi att bygga på med ytterligare konkurrensfördelar och jag är säker på att vi ska få till en tillväxt och vidareutveckling av företaget, en tuff marknad till trots. Tillsammans med styrelsen, övrig ledning och medarbetarna, kommer jag att göra mitt yttersta för att utveckla LINK arkitektur till att bli det arkitektkontor som sätter standarden i branschen.

Kontaktperson