Nyheter

Ett gyllene parkeringshus

Ett gyllene parkeringshus

2015-12-18

Akademiska Sjukhusets besökare och personal har behov av parkeringsplatser dygnet runt, även under mörka kvällar och nätter. För dem har vi ritat ett parkeringshus där de kan känna trygghet, så att de kan fokusera på sitt livsviktiga uppdrag.

Parkeringshuset Bärnstenen består av en robust betongstomme med ett transparent skal av färgat glas. Då byggnaden ligger nära Uppsala centrum och Stadsträdgården har stor vikt lagts vid gestaltningen. Visionen var att skapa en variation i uttryck, såväl in- som utvändigt under dygnets timmar och med årstiderna. Det har uppnåtts med hjälp av den skira inklädnaden, ljussättning och dagsljusskiftningar. Med sedumtak samspelar byggnaden dessutom med grönskan i stadsparken och övrig växtlighet i området.

Glasfasaden släpper in utemiljön och tillsammans med ljus- och färgsättning kan personal och besökare känna sig trygga, även när det är mörkt ute.

LINK arkitektur vann uppdraget genom en arkitekttävling 2012. Projektet har genomförts enligt tidplanen och bygget gick 36 miljoner under budget. Med Bärnstenen har Akademiska Sjukhuset fått kapacitet för ytterligare 400 parkeringsplatser.

Parkeringshuset invigdes den 2:e november i år.