Nyheter

Försäljningen av LINK arkitektur genomförd

Försäljningen av LINK arkitektur genomförd

2015-09-18

I augusti kungjordes nyheten att Multiconsult kommer att överta samtliga aktier i LINK arkitektur. Köpet genomfördes den 15 september 2015 och transaktionen är nu verkställd.

Multiconsult har varit den största ägaren av LINK arkitektur sedan 2008 och köpet är en naturlig fortsättning. Företagets medarbetare, kunder och samarbetspartner kommer inte att märka några större förändringar till följd av ägarbytet. LINK arkitektur kommer även fortsättningsvis att vara ett nordiskt företag med huvudfokus på arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, planarkitektur och stadsutveckling.

Som ett av Nordens största arkitektkontor med 14 kontor i Norge, Sverige och Danmark har företaget en unik geografisk spridning och kapacitet som ska vidareutvecklas under kommande år. De fyra grundarna av LINK arkitektur fortsätter i samma roll som de har idag.

"Företaget har sedan vår första fusion år 2000 mellan Lysaker Mølle i Oslo och Maurseth og Halleraker i Bergen och på Stord, varit med om en äventyrlig resa och har nu en stark position som ett av de ledande arkitektkontoren i Norden" säger Rolf Maurseth, tf. vd för koncernen.

LINK arkitektur består nu av 350 medarbetare med över 20 nationaliteter. Det är de som varje dag skapar alla de vackra byggnader, platser, parker och de goda rum som vi är så stolta över. Fokus på medarbetare, arbetsmiljö, arkitektur och kvalitet har varit avgörande för företagets utveckling. Omkring hälften av våra uppdrag har erhållits genom vinster i arkitekturtävlingar. Denna kreativitet vill vi värna om och utveckla. Företaget går nu in i en spännande period där strategier fram till år 2020 tas fram för koncernen. Vi ska se in i "spåkulan" och lägga grunden för framtidens arkitektkontor. Jag tror att resan framåt kommer att bli precis lika äventyrlig som resan fram till idag.

Kontaktperson