Nyheter

LINK arkitektur vinner tävling om nytt psykiatricentrum

LINK arkitektur vinner tävling om nytt psykiatricentrum

2015-09-11

Helse Nord-Trøndelag HF planerar en ombyggnad av befintliga lokaler och en nybyggnad för psykiatrin på Levanger sjukhus i Norge. Den nya byggnaden kommer att innehålla tre avdelningar, en akutavdelning, en allmänpsykiatrisk avdelning samt en psykiatrisk avdelning för äldre. Sammanlagt blir det 34 rum varav fyra rum i separat avdelning med egen entré.

De nuvarande lokalerna består av 7 000 kvm och de nya kommer att omfatta ca 3 000 kvm. Nybyggnationen planeras att bli i två våningsplan och kommer att kopplas samman med den befintliga byggnaden. Även utomhusmiljön ingår i projekteringen, dels runt den nya byggnaden men även på den gård som skapas när den nya byggnaden kopplas samman med den existerande. Den totala investeringsbudgeten är NOK 192 miljoner.

Sykehusbygg HF står för projektledning och brukarsamordning under genomförandet.

Anbudet från LINK arkitektur höll en mycket god kvalitet och fick högsta poäng i alla de kriterier som inte rörde priset.Sammantaget skiljer sig anbudet från konkurrenterna i dessa kriterier och visar på både övergripande och djup förståelse för fackområdet.

Uppdragetär tvärvetenskapligt där LINK arkitektur också ansvarar för BIM-koordinering och byggnadsfysik med viss rådgivning inom energi och miljö.

” Vi tycker att detta är ett spännande projekt inom ett område som LINK har satsat mycket på och där vi besitter specialkompetens, bland annat på vårt kontor i Stockholm” säger Gunnar Næss, avdelningschef på LINK i Trondheim, som också kommer att leda projektteamet.

Ansvaret för de övriga teknikområdena tas av COWI, som har mycket goda kunskaper om byggnaderna på Levangers sjukhus genom tidigare projekteringsuppdrag.

Förstudien är planerad att färdigställas under oktober.

”LINK arkitektur är mycket glada över att ha blivit utvalda i en så kompetenskrävande tävling som den här. Detta är helt i linje med vår strategiska satsning på sjukvård framöver” säger Gunnar Næss.

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no
Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no