Nyheter

Nu är det dags för hållbara interiörer!

Nu är det dags för hållbara interiörer!

2015-05-26

Hur skapar vi hållbara interiörer? Det finns ett stort behov av hållbarhetsriktlinjer och verktyg när man arbetar med inomhusmiljöer - hos såväl beställare som arkitekter. LINK arkitektur och WSP, i samarbete med Konstfack och BIM Alliance, bjuder nu in till ett seminarium för att skapa dialog mellan viktiga aktörer i branschen. 

Som ett första steg lyfter vi de aspekter som är nödvändiga för att skapa en proaktiv dialog - effekterna av våra val, problematiken i praktiken, framtida modeller och lärdomar från byggbranschen.

Byggbranschen har kommit långt i miljöbedömningen av byggmaterial och det är hög tid att vi tar fram motsvarande riktlinjer och målsättningar för utformningen av inomhusmiljöer. Här kan vi ta lärdom av byggbranschen men också av producenter som har kommit långt i ett cirkulärt tänkande.

Produktutvecklingen går mot digitalisering av viktig information kring själva produkten. Spårbarheten blir en allt viktigare fråga i byggbranschen för att kunna kontrollera vilka ämnen vi tillsätter i våra miljöer, särskilt som vi närmar oss ett mer cirkulärt samhälle med ökad återanvändning. Nu är dags att arbeta fram riktlinjer för gemensam hållbarhetsbedömning och digital informationshantering för möbler och inredning.

Välkommen att delta i dialogen mellan aktörer, akademin, producenter, beställare och arkitekter. Bara genom samverkan kan vi skapa framtidens hållbara interiörer!

När?
23:e september 2015

Var?
WSP Globen, Arenavägen 7 i Stockholm

Vill du vara med?
Se hela programmet och anmäl dig här