Nyheter

Nu kan Gymnastikens Hus i Umeå bli verklighet

Nu kan Gymnastikens Hus i Umeå bli verklighet

2015-03-30

Gymnastikföreningarna i Umeå Kommun har sedan länge önskat en byggnad som samlar deras verksamheter. Nu har kommunens fritidsnämnd tagit beslut för placering av ett Gymnastikens Hus - LINK arkitektur har ritat förslaget som kan bli verklighet på Mariehem.

Vid fritidsnämndens sammanträde tisdagen den 24 mars, diskuterades flera olika förslag för placeringen av ett framtida Gymnastikens Hus. En politisk majoritet beslöt att det blir på Mariehem, i AstraZenecas tidigare lokaler.

Balticgruppen äger lokalerna och vill anlägga en mötesplats med flera typer av verksamheter. I förslaget blir Gymnastikens Hus en del av vad Balticgruppen kallar Motorikens Hus som kan komma att rymma lokaler för bland annat dans, kampsport och gym.

LINK arkitektur i Umeå står bakom förslaget som strävar efter att på ett hållbart sätt nyttja den befintliga byggnaden och ge den en rik blandning av verksamheter. Ansvarig arkitekt på LINK är Mats Thorén.

Går allt enligt kommunens planer, kan den nya anläggningen öppna redan under hösten 2016.