Nyheter

LINK ritar ny plusenergi-förskola i Oslo

LINK ritar ny plusenergi-förskola i Oslo

2015-02-26

LINK arkitektur, Multiconsult och Erichsen & Horgen har vunnit tävlingen om Kilden förskola i Oslo med förslaget ”Fabelaktig”

OmsorgsbyggOslo KF planerar att bygga en ny förskola med tio avdelningar på Årvoll i Oslo. Förskolan ligger i ett etablerat bostadsområde med närhet till stora friluftsområden och badplats.

Under 2014 lanserade Omsorgsbygg KF en ”Futurebuilt plusenergihus”-tävling för förskolan. Fokus lades på ett ta fram ett koncept anpassat till höga miljöambitioner kopplade till plusenergihus och BREEAM-NOR-certifiering. Konceptet skulle dessutom visa på goda planlösning, hög kvalitet och spännande arkitektur. LINK arkitektur Oslo berömmer samarbetet i teamet som har tagit fram ett framtidsprojekt inom hållbart byggande och integrerad energidesign.

- Visionen har varit att ”skapa rum för bättre liv” med barn och anställda i centrum genom integrerad energidesign, goda arkitektoniska lösningar och fokus på kvalitet, säger Solveig Erdahl, avdelningschef på LINK arkitektur i Oslo.

Förslaget ”Fabelaktig” som tagits fram av LINK arkitektur, Multiconsult och Erichsen & Horgen blev utvärderat av juryn som ”...ett mycket genomarbetat projekt som fått höga poäng för samtliga kriterier som utvärderats av tävlingskommittén. Framförallt representerar ”Fabelaktig” ett konceptuellt spännande förslag som är fint anpassat till ambitionen om plusenergihus.

- Plusenergikonceptet är viktigt för att uppnå framtida klimatmål, säger Leif Øie, vd för Erichsen & Horgen. Med det här uppdraget vill vi verkligen visa väl utprovade lösningar och samtidigt skapa ett projekt där man producerar mer energi än vad man faktiskt använder ett genomsnittligt driftsår.

- Det är ju energiförbrukningen i byggbranschen som bidrar mest till klimtagasutsläpp, och förebildsprojekt med plusenergikoncept är helt avgörande för branschen. När en stadigt ökande grad av det som byggs ska uppnå nollutsläpp eller plusenergihus, kommer materialen att vara en avgörande faktor. Juryn har gjort en grundlig utvärdering och har värdesatt den genomtänkta materialstrategin i förslaget ”Fabelaktig”, där man reducerat mängden material och valt material med låga nivåer av klimatgasutsläpp, säger Elisabeth Montgomerie, Multiconsults BREEAM-koordinator.

Illustrationer: LINK arkitektur / Brick Visual

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklings- & marknadschef
Mob:
+46 10 479 99 43
petra.svensson.gleisner
@linkarkitektur.se