Nyheter

LINK arkitektur har vunnit ramavtal med regionalt vårdföretag i Norge

LINK arkitektur har vunnit ramavtal med regionalt vårdföretag i Norge

2015-01-28

Ramavtalet med statligt ägda Helse Øst RHF har vunnits tillsammans med Høyer Finseth, Hjellnes Consult, Effector och Graphisoft och omfattar bl.a. projektledning, administration och stöd i strategi- och planprocesser i förstudier. Inom BIM omfattar avtalet strategiskt stöd i byggprojekt och etablering av ”slim-BIM”.

Geir Odd Målsnes, chef för vård och omsorg på LINK arkitektur AS, menar att detta är ett viktigt ramavtal för koncernen LINK och speciellt för avdelningen i Oslo. Där har man förstärkt sin breda kompetens och erfarenhet inom vårdsektorn, både nationellt och internationellt.

- Det är glädjande att vår satsning på vård och omsorg ger resultat, säger arkitekt Geir Odd Målsnes, och berättar att LINK har vunnit flera spännande uppdrag, tävlingar och samarbetsavtal, från skissprojekt på Vestre Vikeb till konceptutveckling och projektering av Norges första demensby som främst LINKs kontor i Fredriksstad kommer att arbeta med.

- LINK arkitektur har en annan organisation än de flesta av våra konkurrenter, med 14 lokalkontor i Norge, Sverige och Danmark. Det gör att vi kan erbjuda en bred och samlad, nordisk kompetens. Ett av de största uppdragen vi har är om- och tillbyggnad av Södersjukhuset i Stockholm, en tävling vi vann genom vårt dotterbolag LINK arkitektur AB. Skandionkliniken som färdigställdes i höstas, är nominerad till Årets Bygge i Sverige och vårt kontor i Trondheim arbetar just nu med PET-center i Tromsø, avslutar Målsnes.

Ramavtalet med Helse Øst RHF är särskilt inriktat mot de tidiga skedena i byggprocessen, fram till och med konceptfasen, samt omfattar administrativa tjänster och rådgivning i genomförandeskedet.

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklings- & marknadschef
Mob:
+46 10 479 99 43
petra.svensson.gleisner
@linkarkitektur.se