Nyheter

Vår julgåva hjälper till att rädda liv

Vår julgåva hjälper till att rädda liv

2015-01-20

LINK arkitektur prioriterade i år att ge pengar till välgörenhet, framför julgåvor till våra kunder och personal. Detta på grund av den mycket oroliga situation som råder runt om i världen.

Vi valde att stötta Läkare Utan Gränser som gör ett fantastiskt humanitärt arbete. Organisationen arbetar för att rädda liv och lindra där det behövs som mest. Människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer får hjälp oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. I dagsläget arbetar Läkare Utan Gränser bland annat med att ta hand om patienter i ebolakrisens Västafrika och människor som drabbats av de konflikterna i Irak, Syrien, Gaza och Centralafrikanska republiken. 

Vi hoppas att vårt bidrag ska komma till nytta för Läkare Utan Gränsers arbete

Läs mer om Läkare Utan Gränsers arbete här >

Kontaktperson