Nyheter

LINK arkitektur föreläser om BIM

LINK arkitektur föreläser om BIM

2014-12-04

LINK arkitektur var en av föreläsarna på Vico Softwares seminarium 23:e oktober, där 2D-5D och BIM stod i fokus. Nära 200 personer ur branschen kom för att lyssna till Linn Sundberg och Linus Sundin Eriksson som berättade arbetet med Brinkskolan i Täby.

Linn Sundberg, BIM-ansvarig Sverige, berättar:

Vårt mål var att förmedla hur vi på LINK har arbetat i Brinkskolan, Täby. Projektet är spännande ur många synvinklar och denna gång fokuserade vi på leveranser och tillvägagångssätt. Vi har arbetat tätt med Projektledarhuset och levererat våra modeller till dem för både kalkyl och tidplaner, samt 3d-samordning. Tillsammans har vi hittat bra, flexibla och hållbara lösningar i projekteringen och gjort det möjligt att skapa en byggnad där arkitekturen ger bästa möjliga stöd för lärandet. Projektet har krävt nya tankesätt och kopplingar, interaktionen med projekteringsgruppen har bland annat bidragit till en intressantare projekteringsprocess. 

Kopplat till detta tydliggjorde vi också behovet av en öppenhet i branschen, en möjlighet att se utveckling som något positivt. Vi belyste hur mycket interna processer i projekt engagerar medarbetare och att detta skapar inte bara en bättre byggnad utan också ett bättre arbetssätt. Att dra nytta av de drivkrafter man skapar med hjälp av engagemang, bra kommunikation och intressanta samarbeten ökar också möjligheterna till ett bättre projekt.

Se föreläsningen här:

Föreläsning Del 1 

Föreläsning Del 2 

Läs mer:

Läs mer om Brinkskolan 

Läs mer om BIM

Läs mer om VICO Software

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklings- & marknadschef
Mob:
+46 10 479 99 43
petra.svensson.gleisner
@linkarkitektur.se